måndag 24 januari 2011

Afrosvenskar vs Ture Sventon

NEGER Som PI rapporterade den 20 januari stoppades nyutgåvan av Ture Sventon i Paris på grund av att den innehåller ordet ”neger”, som av förlaget Rabén & Sjögren anses vara alltför opassande. I stället ville man ersätta ordet med svart eller färgad, men fick nej av Sveriges författarförbund, som förvaltar Åke Holmbergs verk, som anser att det skulle förändra bokens karaktär alltför mycket. Nu kommer nästa attack – signerat Afrosvenskarnas riksförbund.

Mats Söderlund, ordförande i Sveriges författarförbund och vice ordförande i författarfonden, säger till Sydsvenskan att uttrycket visserligen har en rasistisk klang men kan i just detta sammanhang ses som en del av ett kulturarv och påpekar att han tycker man är farligt ute om man retuscherar i det.

Mariam Carlsson Kanyama från Afrosvenskarnas riksförbund hävdar å sin sida att resonemanget helt missar att det rör sig om en barnbok. Det är heller inte rimligt att använda ordet med hänvisning till ett kulturarv, säger hon.

– Ture Sventon är en barnbok och barn tar intryck av hur ordet används. Inte bara vita barn utan också afrosvenska barn. Varför funderar man inte på hur svarta barn uppfattar det när de läser ordet neger i barnböcker?

– Vad väger tyngst i sammanhanget: Det svenska kulturarvets rätt att använda ordet neger eller det afro- svenska barnets självbild?

– Och de vita barn som lär sig uttrycket neger – i vilken utsträckning lär de sig att det är ett rasistiskt begrepp?

Enligt Carlsson Kanyama handlar det inte om att förneka att uttrycket använts, men att svarta kallats negrer kan man läsa om i vilken historiebok som helst och frågan är vad man förmedlar i en barnbok.

SDS

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt