tisdag 25 januari 2011

Sjunga med änglarna

MASSINVANDRINGEN Hans Bergström, fristående kolumnist på DN och boende i USA, skriver i dag om situationen med Wikileaksdokumenten med Bildt och Billströms ansträngningar för att försöka begränsa massinvasionen av irakier till Sverige 2007 samt den totalt misslyckade svenska invandringspolitiken, ivrigt påhejad av såväl politiker som journalister.

I april 2008 mötte en ambitiös senator vid namn Barack Obama Södertäljes kommunalråd Anders Lago (S). Lago hade inbjudits till Washington för att berätta om det faktum att en enskild svensk stad tog emot lika många flyktingar från Irak som USA och Kanada tillsammans. Inför en krets av senatorer och kongressmän berättade "the mayor of Sodertalje" om de stora svårigheterna med att ordna bostad, jobb och skola när så många flyktingar anländer samtidigt. Sverige hade året innan, 2007, tagit emot cirka 19.000 asylsökande från Irak. Uppskattningsvis bor nu omkring 100.000 irakiska invandrare i Sverige.

I Södertälje kommuns riktlinjer för 2008–2012 lyder första punkten "Södertälje ska agera kraftfullt för att minska antalet flyktingar som väljer att bosätta sig i Södertälje".

[...]

Bildt och Billström hade en närmast självklar uppgift 2007–08 att försöka begränsa den flyktingvåg, rätt ensidigt till Sverige, som då avtecknade sig. Det hade varit ansvarslöst om de inte gjort det. Framför allt gällde det att vidta åtgärder så att de som inte beviljades asyl, efter individuell prövning, lämnade Sverige. Utan sådana åtgärder hade hela den svenska asylpolitiken brutit samman. Alla som ville komma till Sverige kunde då ha stannat här, oavsett myndighetsprövning.

Detta är också i grunden vad en ohelig politisk allians vill. Illegala invandrare benämns med en eufemism "papperslösa". Hela världen ska få komma och bo i Sverige och ska också få gratis sjukvård här. Idealistiska vänstermänniskor, libertarianska folkpartister (som vill slopa alla gränskontroller), frikyrkligt motiverade kristdemokrater – de förenas i synen att Sverige i realiteten inte ska ha någon invandringskontroll alls. Och de har starkt stöd av alla massmedier. Den som inte sjunger i total harmoni med änglarna utpekas som rasist, eller i vart fall icke-humanist.

[...]

Problemet är bara verkligheten. Det är ett faktum att Sverige har misslyckats med att hantera senare års stora utomeuropeiska invandring. Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet visar att nu bara hälften av utomeuropeiska invandrare har arbete. Andelen är ännu lägre bland dem som kommit på senare år. Ur detta föds onda spiraler av utanförstående, förutom dryga finansiella kostnader. Sverige må vara ett gästvänligt land vid gränsen, men inte när det gäller att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Av cirka en miljon personer som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige sedan 1990 har en (1) procent fått det för att ta ett arbete.

Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträde är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. Ledande politiker inom alla ansvarsbärande partier, inte minst socialdemokratin, förstår det. Säkert även en och annan journalist. Men inför offentligheten, när det bränner till, tar den politiska korrektheten över. Ingen får sjunga i disharmoni med änglarna.

Läs hela artikeln hos DN.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt