fredag 14 januari 2011

SVTs nyhetsprioritering: den somaliska 10-barnmammans vedermödor

VANSINNE Sverige är fantastiskt! En somalisk mamma kom i höstas till Sverige med sina tio barn (10!), som placerades i en och samma förberedande skola, nämligen Välkomsten i Luleå. Nu vill stadens barn- och utbildningsförvaltning dela upp verksamheten på olika lokaliteter, vilket skulle medföra att den somaliska mamman behöver hämta och lämna sina barn på två skolor i framtiden – de yngre på Östra Skolan och de äldre på Gymnasiebyn.

Mamman måste således ägna mer av sin i övrigt lediga dag till att hämta och lämna. Då mamman inte har något jobb [gott om tid, m.a.o.], och ej heller någon privat buss [vilket krävs för 11 personer], så anser tydligen Sveriges Television att det är en så pass stor nyhet att man gör ett TV-inslag om det fruktansvärda övergrepp vi svenskar utsätter våra blivande landsmän för.

Av TV-inslaget framgår dock ej hur mamman lyckades finansiera resan för sig själv och sina tio barn hela vägen från Somalia till Sverige. PI vet emellertid att få svenskar har de ekonomiska resurserna att genomföra en sådan resa. Kan Röda Korset vara inblandat? PI vet också att vi har 800,000 fattigpensionärer i Sverige, men att det inte väcker lika mycket sympati bland medarbetarna på landets redaktioner…

Nordnytt

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt