måndag 3 januari 2011

Kraftig ökning av asylsökande till Sverige

Asylsökande i Östersund

ALLA SKA MED Migrationsverkets preliminära statistik för 2010 visar att 31 901 personer sökte asyl i Sverige jämfört med 24 232 året innan. De flesta kom från Serbien (zigenare i huvudsak), Somalia,  Afghanistan, Irak och Kosovo. Även tillströmningen av så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” ökade, 2 394 jämfört med 2 250 året innan. ”Barnen” kommer främst från Afghanistan, Somalia och Irak.

Under 2010 avgjorde Migrationsverket 31 256 asylärenden, vilket är nästan 4 000 mer än året innan. Cirka var tredje beviljades asyl.

Handläggningstiderna har kortats. Under 2010 fick 74 procent ett beslut inom sex månader, jämfört med 52 procent 2009.

I slutet av 2010 togs visumtvånget för serber bort efter beslut av EU, vilket resulterade i att 6 343 serber sökte asyl i Sverige. Något PI skrivit otaliga gånger om. Det rör sig främst om zigenare som ljusskygga företag satt i system att bussa norrut. Något Serbiens inrikesminister till slut reagerade på och lovade bättring.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt