fredag 28 januari 2011

Asylsökande stjäl mat hunger anges vara skäl

TRAMS I småländska Blomstermåla är bestörtningen stor, främst hos frivilligarbetarenUlla Pålsson, när nyheten att asylsökande regelmässigt stjäl mat slås upp stort i Expressen.  Enligt Pålsson är anledningen till tjuverierna helt uppenbara, de asylsökande får för låga bidrag…

Stadens Konsumbutik har en container utanför där man slänger mat med passerat bäst före-datum. Produkterna, både chark- och mejerivaror, skall därefter köras till soptippen för destruering. Butiken har en längre tid haft problem med matstölder ur sopcontainern.

Det är livsmedel där bästföredatumet gått ut som ska köras till soptippen. Det är såväl kött och mejeriprodukter som andra livsmedel, säger butiksföreståndaren Linda Skyttemo.

Man har försett containern med hänglås, men dessa har regelmässigt klippts upp och stölderna fortsatt. Man har nu dessutom svetsat igen den ena luckan och satt en krafdtig kätting runt den andra, men det finns fortfarande utrymme för barn att tränga sig in.

En asylsökande har, i det fall inkvarteringen så är ordnad, gratis mat. Är boendet så ordnat att gratis mat ej kan serveras erbjuds det istället en en högre dagsersättning så man själv skall kunna stå för sin mat. Hur det kommer att konsumtion av tobaksprodukter, mobiltelefonsamtal och annat liknande uppenbarligen kan finansieras med hjälp av dagpenningen framgår ej av artikeln.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt