måndag 3 januari 2011

Allt fler illegala invandrare i Sverige

SLÄPPHÄNT Indikationer på att allt fler illegala invandrare gömmer sig i Sverige fås nu då Migrationsverket presenterar siffror som visar att antalet asylsökande som försvinner från sina bostäder ökar stadigt. Eftersom man inte för någon specifik statistik på hur många som undandrar sig avvisning efter nekat beslut om asyl är det den enda mätmetoden man har för att uppskatta antalet.

Antalet asylsökande som lämnat sin bostad utan att meddela Migrationsverket ligger på cirka 8 000 personer i år och har ökat stadigt sedan 2006 då det rörde sig om cirka 6 500 personer. Det här kan vara en indikation på att allt fler utlänningar vistas illegalt i Sverige. Eftersom polisen saknar resurser att aktivt arbeta med sökning efter brottslingarna och Migrationsverket endast i undantagsfall tar invandrare med avvisningsbeslut i förvar anses det tämligen riskfritt att vistas illegalt i Sverige.

Samhällets insatser för att försvåra avvisningen och istället underlätta för “papperslösa”, “gömda flyktingar” och andra fantasifulla och helt felaktiga beteckningar på illegala invandrare att klamra sig fast i Sverige är också omfattande.

Bland annat finns Rosengrenska stiftelsen där den ökände lagtrotsaren, invandringsapologeten och extremkommunisten Henry Ascher jobbar för att erbjuda gratis sjukvård till utlänningar som vistas illegalt i Sverige. Dessutom involveras blivande läkare i verksamheten. Flera av de skattefinansierade landstingen erbjuder inofficiellt också gratis ej akut vård till de illegala, något som en svensk skattebetalare bara kan drömma om.

I organiserad form arbetar också nätverket Ingen människa är illegal. På sin websida skriver man om sina syften.

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Vi kräver permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här. Vi tror på en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal.

Sarah Andersson, talesperson för det organiserade lagtrotset i nätverket, påstår att hon ser en ökande vilja bland svenskar att delta i arbetet med att förhindra avvisningen av brottslingarna och underlätta för dem att bita sig fast på svensk mark. Hon indikerar också att detta skulle vara Sverigedemokraternas “fel”.

Speciellt sedan valet i höstas är det många som kommit och varit förbannade på resultatet – att man ser en ökad rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det har varit en stor tillströmning av folk som vill förändra det de upplevt och engagera sig.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt