torsdag 13 januari 2011

Bostadsbrist och segregation

LÄSARBIDRAG I egenskap av hyresvärd har jag många gånger fått ansökan eller intresseanmälan av invandrare. Än så länge har jag lyckats hålla dessa intressenter på avstånd med olika undanglidande formuleringar och finter. Faktum är att de har inte ens fått komma på visningar längre. Varför, undrar väl någon. Mitt svar är självbevarelsedriften. Varför trassla till sitt liv med alla eventuella negativa följder av kulturkrock? Nordbor och de flesta europeer har boendetradition och vet vad ett hyreskontrakt berättigar – men också förpliktar till.

Är jag oense med gästen pekar jag på kontraktet och vice versa. Hur enkelt som helst. Men kanske hamnar jag i otrevliga diskussioner med gäster från annan kultur.

Blir jag kallad rasist (vilket har hänt) om jag påpekar att hyran inte har betalats? Ställs jag inför moraliska dilemman om gästen inte kan betala pga barnets sjukdom, svärmors operation eller annan händelse? Blir jag anmäld till DO för kränkning om jag kräver bortforsling av släktingarnas husvagnar från tomten, begränsar de boendes antal per bostad (hela släkten flyttar in?), säger att sopsortering ska ske enligt kommunens specifierade krav, inte tillåter massa skräp på tomten, rökning eller kamphundar?

Dessa krav är accepterade av mina gäster och behöver aldrig diskuteras. Mina gäster är själva intresserade av trevlig boendemiljö i attraktivt läge. De är fantastiska!  Varför förstöra idyllen? Riskera DO-anmälan och behöva betala stora skadestånd. Det är ju vardagsmat numera, om en invandrare känner sig kränkt av det minsta lilla så kostar det 60 000. Måste jag betala en tolk vid eventuella oenigheter?

Lagarna för skyddandet av speciella grupper, och missbruket av desamma har gjort att många undviker beröring med invandrarna. Många hyresvärdar och arbetsgivare vill och orkar inte lägga tid och energi för att behöva förklara sig, bli misstänkliggjorda som rasister och betala för inbillade kränkningar.

Av självbevarelsedrift, inte av rasism.

Kanske kunde man klämma ut några extra tusenlappar om jag överlät bostäder till nysvenskar, bidragssystemet är ju generöst när det gäller dem. Då balanseras kalkylen med risk för kommunens bidragskostnader vilka vi alla drabbas av. Risken att området förlorar sin sörgårdskaraktär och mina bostäder sin attraktionskraft, vilket skulle drabba mig och andra fastighetsägare i området.

Varför riskera något? Jag har inte importerat en enda bidragsinvandrare till Sverige, Reinfeldt kan både bekosta och husera dem. Jag har hört pratet; arbetsgivare och hyresvärdar ska ta sitt ansvar. Jag lovar att jag tar mitt, betalar skatt på varenda krona. Där är mitt samhällsansvar!

Dessutom erbjuder jag ordentliga svenska familjer bra boende!

Hyresvärd

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt