torsdag 6 januari 2011

When tolerance becomes a one way street

USA Allen West, före detta militär och numera republikansk politiker, talar på en pro-israelisk konferens om nödvändigheten i att identifiera vem den riktiga fienden av den judisk-kristna livsstilen är och att agera därefter.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt