söndag 16 januari 2011

Mordbrand i tvättstuga på Migrationsverkets förvar

MORDBRAND Vid femtiden på lördagskvällen började det brinna i en tvättkorg i tvättstugan på Migrationsverkets förvar på Kaserngatan i centrala Gävle. Branden tog sig ordentligt innan brandkåren lyckades släcka den. Ingen person kom till skada. Enligt polisens uppgifter kan ett 100-tal personer ha vistats i lokalen. Händelsen är rubricerad som mordbrand men polisen har ingen misstänkt för branden.

Om förvaret i Gävle

Rymningar, våld, vägran att medverka, utbrytningsförsök..

Förvaret har 30 platser och och lika många anställda. Knappt hälften av personalen är handledare med gymnasie­utbildning, övrig personal är handläggare med akademisk kompetens inom juridik eller ­beteendevetenskap. Dessa tar emot alla som fått avslag på sina asylansökningar och därmed ska avvisas från Sverige eller de som Migrationsverket väntas ska ta reda på deras identitet.

Enheten har en hög andel så kallade Dublinärenden, alltså flyktingar som väntar på avvisning till ett annat EU-land där deras asylansökan ska behandlas. En person som fått avslag på sin asylansökan och gömmer sig för att slippa avvisning blir ett polis­ärende. Om polisen hittar per­sonen blir nästa adress Förvaret. Även person som kan antas hålla sig undan i väntan på avvisning kan hamna på Förvaret. Personer som saknar id-handlingar och inte kan lämna tro­värdiga uppgifter om vem de är får bo på Förvaret i högst två veckor i väntan på en asylprövning.

Trots de begränsade platserna är det alltid överfullt. I genomsnitt sitter de avvisade där i drygt 50 dagar. Tre till sex intagna ­sover i samma rum, de kan inte lämna byggnaden men får ­röra sig fritt på de gemensamma ytorna. De har även tillgång till dator­er med internet dygnet runt, mobiltelefoner, TV och DVD, pingis, biljard och gå på gym. De har även rätt att vara ute i rastgården tre timmar varje dag. Och fri mat.

Tanken med Förvaret är att personer ska bo där under kortare perioder. Trots alla förstörelser blir det bråk emellanåt. Man menar att väntetiden skapar frust­ration. Konflikterna kan handla om att någon sitter för länge vid en dator. De klagar även på maten, att någon snarkar, är allmänt bittra och besvikna och då går det ut över personalen där man tar till rena våldet mot de anställda. Det händer även att polisen flyttar bråkiga och våldsamma personer från Förvaret till häktet.

Häromåret granskade Justitieombudsmannens om hur väl Sveriges sju förvar följer utlänningslagens bestämmelser. Betyget blev i huvudsak bra men på vissa punkter behövde verksamheten förbättras. JO konstaterade bland annat att förvaren saknar personal som är utbildad för att ta hand våldsamma eller psykiskt sjuka personer. Men chefen på Gävle Förvar avvisade det och menade att det inte ingår i deras uppdrag, att rekrytera sådan personal. Det räckte gott med att vara ”medmänniska”, tyckte han.

Men att vara ”medmänniska” är knappast lösningen där en stor del av de avvisade är aggressiva och hatiska efter sina avslag. Det tyder på ett allvarligt systemfel.

Under det senaste året har över 20 personer försökt rymma från Migrationsverkets förvar i Gävle och minst 16 har lyckats. I de flesta fall har rymningsförsöken gått till så man försökt krossa något av förvarets fönster med hjälp av en dörr eller ett element eller något liknande. Men det går inte längre eftersom alla fönstren nu har säkerhetsglas.

Förvarschef Gudrun Ekström har tidigare sagt något häpnadsväckande:

- Det ska gå att rymma.

Hon menar att det är inget fängelse.

– De har tillgång till mobiltelefoner och har kontakt med yttervärlden, det ska inte vara häkteslikt. Det ska gå att rymma från förvar och då får vi hela tiden överväga vad vi åtgärdar med varje incident, säger Gudrun Ekström.

Under 2009 var det fem asylsökande på Migrationsverkets förvar i Gävle som tillbringat över 200 dagar i förvar. Extremfallet var en 33-årig man från Libanon som tidigare sökt asyl i Tyskland, Finland och Norge under olika identiteter.

Han hade tillbringat 513 dagar i förvaret sedan november 2008. I april 2009 vann Migrationsverkets beslut om att utvisa honom laga kraft i högsta instans, Stockholms kammarrätt. Men eftersom 33-åringen inte ville medverka till utvisningsbeslutet blev det gränspolisen i Gävleborgs ansvar att verkställa det. Men uppgiften visade sig svår då mannen mörkade sin identitet. Man fick vänta i åtta månader på hans id-handlingar från Libanons ambassad trots åtskilliga påstötningar. Efter mycket om och men fick man klara besked och flyget lyfte mot Libanon.

I ett annat fall under 2009 fick polisen ett storlarm från personalen på förvaret. En 25-årig man försökte då rymma genom att slå sönder ett fönster. Samtidigt försökte någon slå sönder fönstret med en slägga från utsidan. Den 25-årige mannen övermannades av polis och fördes till häktet i Bomhus, misstänkt för skadegörelse. Polispatruller sökte sedan förgäves i området efter den person som försökt krossa fönstret från utsidan. Släggan togs dock i beslag för fingeravtryckssäkring.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt