fredag 21 januari 2011

Irakier i Gbg häktad för mordförsöket på ökände Mulla Krekar

EXTREMIST Mannen på bilden har givit Norge gråa hår under flera års tid och han är djupt avskydd av politikerna och befolkningen. Detta är varför:

Den extreme salafisten Mulla Krekar a k a Najmuddin Faraj Ahmad kom till Norge 1991 som kvotflykting och är kurd från Nord-Irak. Hans ansökan om norskt medborgarskap har aldrig blivit godkänd.

Krekar ledde mellan 1991-2002 den islamistiska militanta gruppen Ansar al-Islam. Han har drivit ett hotell i Pakistan för islamistiska mujahedin på väg till eller från Afghanistan och misstänks också att ha kontakt med Al Qaida/Bin Laden och står uppsatt på FN:s och USA:s terrorlistor.

Som ett led i kriget mot terrorismen, anklagade amerikanska myndigheter 2002 Ansar al-Islam för att vara länk mellan Al Qaida och Saddam Husseins Baath-regim i Bagdad. Krekar, som fortsatt att pendla mellan Irak och Norge, blev arresterad i Nederländerna där han satt fyra månader i fängelse för att han i januari 2003 vände tillbaka till Norge. Här blev han flera gånger arresterad och förhörd av Politiets Sikkerhetstjeneste, som misstänkte Krekar och Ansar al-Islam för att finansiera och organisera terroraktioner från Norge. Saken blev överförd till Økokrim som handlade den, bland annat av hänsyn till vittnenas säkerhet.

Kommunalminister Erna Solberg instruerade UDI och UNE om att vidta åtgärder för att utvisa Krekar från landet, på grund av att han utgjorde en fara för rikets säkerhet. Advokat Brynjar Meling drog på Krekars vägnar utvisningsbeslutet inför Oslo tingsrätt, och fick stöd från menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.

Hösten 2005 hotade Krekar på TV-kanalen al-Jazeera med terroraktioner i Norge om han skulle bli utvisad. Krekars advokat, Brynjar Meling, sade efteråt att Krekars uttalande är tagit ur sitt sammanhang, och menade att uttalandena är felaktigt översatta i norska medier.

Arbets- och socialminister Bjarne Håkon Hanssen bekräftade i oktober 2005 att Norge även fortsättningsvis vill utvisa Mulla Krekar. Utvisningsbeskedet blir emellertid inte genomfört innan norska myndigheter kan få till stånd ett avtal med irakiska myndigheter där det garanteras att Krekar inte kommer att bli avrättad eller torterad. Får inte norska myndigheter en garanti från irakiska myndigheter, är det i strid med Norges folkrättsliga förpliktelser att sända honom tillbaka.

I juni 2006 förelåg det fortfarande inte någon sådan garanti. Det har också varit till hinder för möjligheten till utvisning att Iraks tidigare diktator Saddam Hussein blev avrättad den 30 december 2006, och att 13 medlemmar av Ansar al-Islam hade avrättats i Nordirak tidigare samma år.

Utvisningsbeslutet mot Krekar fastställdes i Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett och Høyesterett. I høyesterett var det advokat Harald Stabell som förde processen för Krekar. Høyesterett fastslog i november 2007 att domstolen hade full prövingsrätt, och att det hade framförts tillräckliga bevis för att fastslå att Mulla Krekar utgjorde en fara för rikets säkerhet.

I mars 2006 uttalade Krekar offentligt sitt stöd till Usama bin Ladin och förklarade att islam är i krig med västvärlden. Han är lite populär bland muslimer och andra i Norge på grund av sina uttalanden och på grund av sin terroristiska verksamhet.

I december 2006 blir Krekar uppförd som terrorist på en lista offentliggjord av amerikanska myndigheter. Det hävdas bl.a. att han har överfört pengar till terrororganisationen Ansar al-Sunnah, en vidareutveckling av Ansar al-Islam som Krekar tidigare var ledare för. FN:s säkerhetsråd har samtidigt fört upp Krekar på sin lista över aktiva anhängare av Al-Qaeda.

2004 deltog Krekar och Shabana Rehman (kvinnlig norsk-pakistansk ståuppare) på samma debattmöte. Vid mötets avslutning tog Rehman ordet, och lockade upp Krekar på podiet, med ett påstående om att hon skulle göra ett «satiriskt test» om han verkligen var en fundamentalist. Då han kom upp på scenen tog hon fatt i honom och lyfte upp honom i vädret. Krekar och hans bror blev rasande som en följd av detta.

Advokat Brynjar Meling gick också på Krekars vägnar till domstol mot Carl I. Hagen som hade betecknat Krekar som terrorist. Rätten slog fast att Hagens uttalande inte var injurierande. Irakiska kurder bosatt i Norge demonstrerade mot Krekar under rättssaken.

I en intervju med norska Dagbladet 2006 sa han att islam kommer att besegra Västerlandet.

- Målet er islamsk makt i en islamsk stat. Först när kalifatet återupprättats och Islam segrat kan det bli "fred" i kampen mellan ideologierna. Krekar undviker att förklara vilken roll de underlägsna otroende får i kalifatet, men Sharia är klar på den punkten: I bästa fall tolereras vi.

I november 2009 sa han i en arabisk TV-kanal att Bin Laden bör bli ledare för en ny muslimsk stat.

Den 25 januari 2010 besköts hans lägenhet av då okända gärningsmän. En svärson blev träffad i armen och fick opereras. Polisen evakuerade islamisten och övriga som fanns i lägenheten och sökte förgäves efter gärningsmännen. I närheten brann sedan en bil vilket fick polisen koppla ihop det med beskjutningen. Efter beskjutningen fick mulla Krekar och hans familj flytta till hemlig adress.

I somras var han åter på löpsedlarna för nya mordhot. Det var under en internationell presskonferens i Vika i Oslo som Krekar hävdade att den som på grund av hans förväntade utvisning ur Norge blir skyldig till hans död också kommer att dö. Hotet riktades specifikt mot Høyre-ledaren Erna Solberg.

- Min död kommer att kosta det norska samhället. Om exempelvis Erna Solberg kastar ut mig ur Norge och då är orsak till att jag dör, kommer också hon att dö, sa Krekar enligt norska TV2. Jag vet inte vem eller vilka som kommer att döda henne, det kan vara Ansar Al islam, Al-Qaida, vem som helst.

Den norska säkerhetspolisen PST övervägde då att gripa den ökände våldshetsaren mulla Krekar.

Gripen för mordförsöket

Enligt den norska polisen har man funnit nya tekniska bevis i utredningen kring attentatet den 25 januari förra året. Och med hjälp av svensk polis sitter nu en 20-årig irakier sedan förra veckan häktad i Göteborg för mordförsöket alt. dråpförsök och är begärd utlämnad till Norge. Han nekar till brott. Sedan tidigare har man ytterligare en gärningsman häktad i Oslo.

20-åringen kom till Sverige 4 april 2007. Han uppgav då varken syskon eller föräldrars namn men ska i dag bo med en syster i en lägenhet i Biskopsgården i Göteborg. Han har tidigare dömts för olovlig körning samt missbruk av urkund och narkotikabrott.

En glädjens dag i Norge

För att återkomma till Mulla Krekar igen. Nu har den skäggige extremisten frivilligt framfört till norska regeringen att han vill lämna Norge – för gott.

– Inget skulle glädja oss mer, svarar utrikesminister Jonas Gahr Störe.

Men det är inte så enkelt. Så länge han är terrorlistad av USA och FN kan han inte lämna landet och Norges regering har ingen befogenhet att få bort honom från listan men man säger att de kan bidra till att förmedla en ansökan. Något som får kritik från andra partier, där man säger att Norge inte under några omständigheter ska erbjuda den hjälpen. Mulla Krekar är ett reellt hot, en  säkerhetsrisk och Norge ska inte samarbeta med extrema islamister eller försöka få bort honom från terrorlistan, menar de kritiska.

Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen sprack nästan av glädje när han hörde Krekars begäran. Dock är det för tidigt att korka upp champagneflaskan så länge Kreka är kvar på norsk mark, tillade han syrligt.

Aftenposten
Dagbladet

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt