fredag 28 januari 2011

Fotot som var för vågat för iranska tidningar

CENSUR Europeiska gemenskapens utrikespolitiska chef Catherine Ashton, 54 år, (som för övrigt efterträdde Margot Wallström på posten som EU-kommissionens förste vice ordförande) var under den gångna helgen på tjänstebesök i Istanbul, Turkiet.

Här ägde de så kallade P5+1 (de fem ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd + Tyskland) samtalen med Iran rum. Det är dessa länder som det internationella samfundet gett i uppdrag att förhandla med Iran om landets kärntekniska program som misstänks syfta till att skaffa kärnvapen, något som skulle strida mot icke-spridningsavtalet (NTP).

Enligt the Telegraph gjorde Catherine Ashton allt i sin makt för att undvika fysisk kontakt med sin motpart, den iranska chefsförhandlaren Saeed Jalili, för att inte ”kränka muslimerna”. Det innebar inga handskakningar eller dylikt. Men hon hade inte tänkt på allt.

Iranska medier rapporterade om mötet, men vissa saker blev dock censurerade. Läs vidare för att se om ni kan upptäcka vad det var som manipulerades i iransk press.

Originalfotografiet:

Äkta bild på Catherine Ashton och Saeed Jalili

.

Något hände med fotografiet när det publicerades i iranska tidningar…
.

Vad har hänt med bilden på Catherine Ashton och Saeed Jalili?

.

Förhandlingarna ett misslyckande

För övrigt så bröt förhandlingarna med Iran om dess kärnkraftsprogram inte oväntat samman. Enligt rapporter i västmedia var det som ett resultat av att EU fann Irans krav oacceptabla. Rädslan för att den totalitära islamistiska staten nu påskyndar sitt kärnvapenprogram har ökat betänkligt.

Innan diskussioner om Irans kärnkraftsprogram kunde fortlöpa krävde chefsförhandlaren Saeed Jalili följande tre saker:

1) Ett slut på sanktioner riktade mot Iran. Den internationella gruppen svarade att sanktionerna endast kunde hävas om Iran mötte FN:s krav på att göra sitt kärnkraftsprogram tillgängligt för FN:s inspektion.

2) Väst måste erkänna Irans rätt att anrika uran enligt fördraget om icke-spridningsavtalet, ett avtal som förpliktar stater utan kärnvapen inte producera dem. Den internationella gruppen svarade att ett sådant erkännande är villkorat av att landet ifråga inte eftersträvar att tillverka kärnvapen, vilket i Irans fall är ytterst tveksamt.

3) Slutligen ställde Iran krav på att inkludera Israels kärnvapensprogram i förhandlingarna. Den internationella gruppen menade att de aktuella samtalen skulle följa den ursprungliga agendan, dvs. fokusera på Irans eget kärnkraftsprogram.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt