tisdag 27 september 2011

Antidemokrater ska stoppa SDU-demonstration

ANTIDEMOKRATER En användare på forumet Socialism.nu uppmanar sina gelikar att delta i en aktion för att stoppa en demonstration som Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, anordnat och ska hålla i Malmö den 15 oktober. Genom ”blockader” ska man förstöra och tvinga ut demonstranterna ur stadskärnan.

Vårt främsta mål är att stoppa deras demonstration. I andra hand vill vi knuffa ut dem ur stadskärnan och hindra dem från att gå mot Triangeln över gågatan där de kommer vilja gå och visa upp sig i Malmö centrum med sina fanor. Vi kommer ställa oss i vägen och vara flexibla och rörliga. Två blockadpunkter är upprättade från 14.30.

Blockaderna kommer indelas i flera block som bryts loss ur punkterna och på så sätt kan röra sig flexibelt i staden. Blocken är vitt, lila och rosa. Vitt block står mot Stortorget på Gustav Adolfs Torg och lila och rosa står över bron på södra förstadsgatan. Det kommer finnas färgmarkeringar och fanor på plats att följa. Det troliga är att SD kommer försöka passera över Davidshallsgatan eller Södra förstadsgatan mot Triangeln. I sista hand om de beger sig uppåt ska man ta sig upp till Triangeln och återsamlas. Vårt arrangemang avslutas när SD har avslutat.

Vår aktionskodex på våra blockader är att vi inte ska skada andra personer fysiskt utan att vi arbetar konfrontativt ickevåldsligt. Det betyder att vi inte kommer försöka skada personer men kommer ställa oss i vägen och blockera den fysiskt.

Socialism.nu

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt