lördag 10 september 2011

EU-kommissionen: Medlemskap i eurozonen är oåterkalleligt

EU-DIKTATUR I spåren av den grekiska skuldkrisen har en diskussion uppstått i Europa att ett alternativ för krisande länder vore att lämna euron och att euroländer som inte följer stabilitetspaktens regelverk om nivåer för skuld- och budgetunderskott också ska kunna uteslutas ur eurozonen. EU-kommissionen tar nu slutgiltigt oss ur villfarelsen som till äventyrs trott att eurozonen är en demokratisk institution där man som land själv bestämmer om man vill vara med eller inte.

Att lämna euron skulle för de värsta krisländerna kunna vara ett alternativ till de stålbad man nu tvingas gå igenom. Med en egen valuta skulle man exempelvis kunna låta växelkursen flyta mot euron, aktivt devalvera om det skulle behövas och man skulle också kunna föra en egen lokalt anpassad penningpolitik. Genom att utesluta länder som grovt missköter sig skulle skötsmma euroländer slippa plocka upp andra länders springnota och undvika att valutasamarbetet som helhet äventyrades.

De senaste dagarna har sådana diskussioner förts särskilt livligt i Nederländerna och Tyskland.  Det gillas inte av EU:s konkurrenskommissionär, Joaquin Almunia, som nu kategoriskt avfärdar sådant som omöjligheter:

– De som tror att denna hypotes är möjlig förstår inte vår integrationsprocess. Europeisk integration är det enda alternativet.

Amadeu Altafaj, talesperson för EU-kommissionär Olli Rehn, förtydligar:

– Vare sig att lämna eller att uteslutas från euroområdet är möjligt enligt Lissabonfördraget som innebär att ett deltagande i eurozonen är oåterkalleligt.

På PI:s redaktion har vi aldrig trott att EU är en demokrati, men att politrukerna i Bryssel numera tar sin överhöghet för given och inte ens försöker dölja att EU i själva verket är en Sovjetliknande tvångsfederation och diktatur är ändå värt att notera. Häromdagen rapporterade vi om ett annat dekret från EU-kommissionen om att med en ny lag frånta länderna rätten att bevaka sina gränser. Kan man i dessa nya hårda tag spåra en depseration från kommissionens sida måntro? Börjar man uppleva sin ställning hotad i spåren av skuldkriser  och de alltfler EU-medborgare som ifrågasätter detta både vidlyftiga och misskötta projekt?

Att vi aldrig kan lämna euron om vi går med kan i varje fall vara bra att veta inför en eventuell framtida folkomröstning.

Europaportalen

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt