torsdag 22 september 2011

Djurskyddet Sverige startar namninsamling mot rituell slakt

DJURPLÅGERI Djurskyddet Sverige drar igång en namninsamling mot religiösa slaktmetoder och slakt utan bedövning. Man kräver att allt EU-kött som kommer från djur som slaktas utan bedövning tydligt ska märkas.

PI har flera gånger tidigare tagit upp problemet med de grymma slaktmedtoder som föreskrivs inom vissa religioner och de svenska politikernas flathet när det gäller att sätta ned foten och markera att gränsen för religionsfriheten går vid djurplågeri om inte tidigare. Djurskyddet hade en artikel om detta i sitt senaste nummer och nu drar man igång en namninsamling för att ruska liv i ansvarig minister Eskil Erlandsson och åtminstone få till stånd en obligatorisk märkning så att svenska konsumenter kan göra ett informerat val och slippa att ovetandes få djurplågerislaktat kött på tallriken.

Saxat från Djurskyddet Sveriges hemsida:

Idag slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än behovet hos religiöst motiverade konsumenter. Den verkliga orsaken är ekonomisk. *

- Det blir billigare att slakta djuren utan bedövning än att ha kvar bedövningen som ett extra slaktmoment, säger Katarina Lingehag-Ekholm från Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse. (Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige)

Slakt utan bedövning medför ett stort och helt onödigt lidande för djuren.

- Från det att halspulsåder skärs av tar det tre till fyra minuter innan djuret förlorar medvetandet. Djuren upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. (Katarina Lingehag-Ekholm, styrelseledamot Djurskyddet Sverige)

Även om sådan slakt är förbjuden i Sverige, importeras idag omärkt kött från obedövade djur till svenska butiker, skolmatsalar och restauranger.

- Vi vill att Jordbruksminister Eskil Erlandsson ska arbeta för en tvingande märkning för alla länder inom EU. Sverige ska agera för att nu gällande undantag i övriga EU-länder tas bort, och att slakt utan bedövning försvinner från hela den europeiska unionen. (Åsa Hagelstedt)

Namninsamlingen som pågår till den första december ska lämnas över till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Klicka på länken nedan för att komma till Djurskyddets sida och skriva på.

Djurskyddet

* Att trycka på att den verkliga orsaken är ekonomisk är en nödvändig eftergift gentemot Sveriges PK-nomenklatura

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt