måndag 5 september 2011

Riksdagsledamot för SD nekad hyra folkdräkt pga partitillhörighet

POLITISK FÖRFÖLJELSE Riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD) ville hyra folkdräkt inför riksmötets öppnande nu i september. Det gick bra tills dräktrådet i Kronobergs län fick höra vilket parti Karlsson tillhör. Då blev det tvärt nej.

Vid riksmötets öppnande 2010 och den tillhörande ceremonin i Storkyrkan bar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och hans flickvän vackra folkdräkter för att sprida lite extra svensk högtidlighet kring ceremonin. Detta är helt i sin ordning och i enlighet med alla etikettsregler och många andra har burit folkdräkt vid denna tilldragelse före Åkesson.

Inför årets riksmötesöppnande är det fler som velat ta efter det trevliga exemplet, bl.a Mattias Karlsson (SD). Han vände sig därför till dräktrådet i Kronobergs län i akt och mening att hyra en folkdräkt från sin hembygd dagen till ära. Först var de eld och lågor på Dräktrådet pga att dräkten skulle användas i ett så fint sammanhang. När Mattias Karlssons partitillhörighet framkom gjorde man helt om och sa nej.

Det är förstås skandalöst att behandla en ledamot av Sveriges högsta demokratiska församling på detta sätt. I vilken utsträckning Dräktrådet i Kronoberg har laglig rätt att ägna sig åt den här typen av diskriminering och politisk förföljelse är oklart. Så vitt kan utläsas av Kronobergs läns hembygdsförbund som dräktrådet sorterar under drivs det i form av en stiftelse. Om detta sker i privat regi och på ideell basis eller med offentliga bidrag är svårare att omedelbart se. Om föreningen/rådet är en offentligt finansierad verksamhet torde det vara ett mer uppenbart lagbrott.

Vad blir nästa drag från Dräktrådet måntro - en skylt på dörren där det står ”No negroes”? Vart tog det vackra talet om alla människors lika värde vägen? PI rekommenderar Mattias Karlsson att göra en DO-anmälan.

Dräktrådet i Kronobergs Län

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt