torsdag 15 september 2011

Symptomatisk medietystnad om mordhot i Sveriges Radio

FULMEDIA Nyligen uttalade sig en imam i Sveriges Radio, i ett program som handlade om kristna konvertiter,  och menade att det är varje muslims skyldighet att mörda de som lämnar islam. En polisanmälan om hets mot folkgrupp har upprättats och utöver den kristna tidningen Dagen och Johan Lundberg på Axess är det inte många som ansett historien varit tillräckligt intressant för att belysas. En situation som är symptomatisk för hela det svenska debattklimatet kan tyckas. Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen, skriver i dag om just denna märkliga tystnad och spekulerar kring vad det kan bero på.

En uppmaning till mord framförd i en licensfinansierad radiosändning om än på ett främmande och för de flesta obegripligt språk är självfallet något fullständigt oacceptabelt. Ändå har det inträffade förbigåtts med tystnad i alla andra medier.

Frågan varför endast Dagens läsare fått ta del av det inträffade inställer sig omedelbart. Är det ointressant? Knappast. Människor med somaliska som modersmål utgör en betydande invandrargrupp i Sverige. De allra flesta är muslimer som kan tänkas spetsa öronen när en av de andliga ledarna uttalar sig i radio i en känslig fråga. Man kan lugnt utgå från att en överväldigande majoritet inte delar imamens uppfattning om hur konvertiter bör behandlas och att ännu färre är beredda att gå från ord till handling. Men det innebär inte att imamens yttrande är oproblematiskt.

/…/

Inte är det väl så att imamens yttrande och SR-redaktionens senfärdiga reaktion på det sagda bedöms som oviktigt eftersom det handlar om religion, om förhållandet mellan befolkningsgruppens muslimska majoritet och en liten kristen minoritet? Så illa kan det ändå inte vara ställt i svenska medier, trots att frågor som rör religion i allmänhet och kristen tro i synnerhet fortfarande inte får det utrymme de förtjänar i en tid när deras sprängkraft ökar. Alldeles oavsett hur andra medier reagerar kommer Dagen att fortsätta att följa historien. Det är viktigt, inte bara för de kristna somalierna utan för hela den svenska kristenheten och för samhället i stort.

Dagen

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt