måndag 19 september 2011

SD en i gänget i utskotten

POLITIK Utåt vill gärna sjuklöverns partier få det att framstå som att man inte tar i SD med den berömda tången. I det dagliga arbetet i riksdagens femton utskott är det dock annat ljud i skällan, där är Sverigedemokraterna och dess representanter en i gänget vittnar bland annat Erik Almqvist och Björn Söder om.

SD är som bekant vågmästare i riksdagen vilket ger en unik roll i politiken. Per Ramhorn, riksdagsman för SD från Malmö, berättar om den dubbla hållningen gentemot partiet:

– Vi har god stämning i socialutskottet, och vi är väl mottagna. Eftersom jag har utslagsröst är de också intresserade av vad jag tycker och tänker. De tar kontakter, säger Per Ramhorn, riksdagsman från Malmö. Men det är på inofficiell nivå, konstaterar han.

Han berättar också att alliansen i bland avstår från att lägga fram yrkanden i mindre viktiga frågor då de inser att oppositionen kommer att fälla det tillsammans med Sverigedemokraterna. Då slipper de dessutom en omröstning i kammarn och ytterligare ett nederlag. Det är känsligt, säger han.

SD:s partisekreterare Björn Söder tycker sig se en förändring i attityden gentemot partiet sedan de  kom in i riksdagen.

– Det är inte samma kyla som i början av mandatperioden. Det har luckrats upp i utskotten. De måste ju förhålla sig till det politiska läget.

Det officiella avståndstagandet utåt sett finns dock kvar, något som stundtals får ett löjets skimmer över sig berättar Söder vidare och hänvisar till turerna med ersättningen till vanvårdade barn. Regeringen gjorde helt om då de insåg att oppositionen och SD skulle gå emot dem och rösta för en ersättning. Alliansen bjöd då in oppositionen till samtal, exklusive SD.

– Barnsligt av Fredrik Reinfeldt, rena sandlådenivån faktiskt.

Erik Almqvist, som sitter i socialförsäkringsutskottet där han beskrivet stämningen som positiv och konstruktiv, menar att det är just genom rollen som vågmästare Sverigedemokraterna gjort ett avtryck i riksdagen.

– Vi har en tydlig parlamentarisk vågmästarroll, vilket synts i en rad frågor, bland annat om sjukförsäkringen och arbetsmarknadsreglerna.

– Men det är av naturliga skäl inte frågan om något formellt samarbete, det hade krävt en större uppgörelse.

Avseende SD:s profilfråga, invandringspolitiken, är dock alla dörrar stängda i dagsläget i och med regeringens samarbete med Miljöpartiet.

Skånskan

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt