tisdag 13 september 2011

Myten om kommunismens godhet

KRÖNIKA Trots att utopierna och de stora ideologiernas tid är förbi, står Vänsterpartiet och övriga vänsterfalanger fortfarande fast vid sina kommunistiska rötter. Kommunismen är trots alla dess massmord accepterad i Sverige, och den försvaras ofta med att dess ursprungstanke är god, men att den har missbrukats. Trots att de flesta som försvarar kommunismen sällan eller aldrig ingår i den skara av människor som ser nyanserat på världen, tänkte jag ändå bemöda mig med att svara på deras stående argument: ‘kommunismen är god, egentligen’.

Den tydliga skillnaden som görs mellan kommunistiska symboler och nazistiska, är något som tydligt visar hur vänstern särbehandlas, vad är det som rättfärdigar att förbjuda den ena ideologins symboler men inte den andras? Sverigedemokraterna i Helsingborg har skrivit en motion som berör detta fenomen. I deras förslag skall försäljning av extrema vänstersymboler, exempelvis saker med Che Guevara-motiv, förbjudas under Helsingborgsfestivalen. Sverigedemokraterna i staden menar att kommunismens symboler är lika hemska som nazismens. De gör helt rätt i att likställa dessa symboler med exempelvis hakkors, men jag håller inte med dem om att man bör förbjuda symbolerna. Istället skall man ersätta förbud med dialog, vilket är det man skall sträva efter i en demokrati, oavsett hur illa man än anser att åsikterna är. Dock kräver en fungerande dialog ett sansat debattklimat, något som i dagsläget tyvärr måste ses som en utopi snarare än ett realistiskt alternativ.

Diskussionen om den snälla kommunismen har även varit aktuell i liberalernas hemland USA. Filosofen Ayn Rand, som levde mellan 1905 till 1982, var en förespråkare av kapitalismen och således var hon också en av kommunismens största kritiker. Hennes födelseland, Sovjetunionen, som hon flydde ifrån 1926 för att bosätta sig i USA, var som vi alla vet ett levande exempel på kommunismens förödande konsekvenser. Rand gav ut en del skönlitterära samt filosofiska verk, där hon förmedlade sin filosofi som hon kallade för objektivism. Denna filosofi förespråkar det liberalistiska idealsamhället, där individen får full frihet och där staten har en marginaliserad roll som rättsstat. Rand kom aldrig att bli en känd kritiker i Sverige, vilket inte är förvånande med tanke på socialismens roll i vårt land. Därför är det på tiden att hennes rationella och starka idéer får chansen att influera vår debatt och politik.

Rands filosofi är relevant än idag när kommunismen fortfarande vurmas för utan någon som helst eftertanke. Kommunismen, som Rand ständigt påpekade, kan omöjligt vara god då den förtrycker människor och berövar dem deras frihet. Detta är förutsättningen för att kommunismen skall kunna tas i bruk, och därmed grundläggande för hela det kommunistiska tankemönstret.

Rands filosofi är förmodligen ogenomförbar inom en överskådlig framtid. Dock har hon rationella och genomtänkta åsikter och argument, med vilka man kan bemöta anhängare av de kollektivistiska ideologiernas argument, och framförallt avväpna deras kanske främsta paroll, nämligen den att kommunismen är god i sin ursprungliga form och därför inte kan klandras för de illdåd som utförts i dess namn.

Maria

Klipp Ayn Rand ‘In Defense of Capitalism’

Helsingborgs Dagblad ‘SD vill porta Che guevara från festivalen’

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt