torsdag 8 september 2011

Gratis förskola för 1000 hushåll i Malmö

DET TAR ALDRIG SLUT Nu har det gått så långt att invandrar/flyktingfamiljer med låg inkomst, för det handlar till stor del om dessa i realiteten även om man inte skriver det rakt ut, kommer antingen att helt slippa eller få betala mindre i förskoleavgift. Det har S, V och MP bestämt sig för. Förslaget ska gälla från och med den 1 november, men ska först passera fullmäktige. De borgerliga och Sverigedemokraterna stödjer inte förslaget.

Inslag i TV4 Malmö

Lägre avgifter ska ge fler barn möjlighet till barnomsorg och förskola

I budgeten för 2011 avsatte Malmö stad 10 miljoner kronor för att införa lägre förskoleavgifter för låginkomsttagare genom så kallade progressiva avgifter som baseras på hushållets sammanlagda inkomst.

Sänkta avgifter innebär att fler barn får möjlighet att delta i förskole- och barnomsorgsverksamheten. Den nya tabell som tagits fram gäller från och med den första november. Ingen avgift kommer att tas ut om hushållets sammanlagda inkomst understiger 10 000 kronor per månad. För de med en inkomst över 10 000 kronor per månad och upp till 35 000 kronor per månad görs en uppdelning i fem olika inkomstintervaller med olika procentsatser i respektive inkomstklass. Om den sammanlagda inkomsten överstiger 35 000 kronor i månaden ska maxtaxan tillämpas. Utifrån övertygelsen om att alla barn har rätt till förskola och skolbarnomsorg så ska inte möjligheten att få en plats påverkas av eventuella obetalda skulder för barnomsorg. Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 22 september.

— Alla barn ska ges goda möjligheter att utvecklas tillsammans med sina jämnåriga. Tillgång till barnomsorg och förskola ska inte vara beroende av föräldrarnas ekonomiska eller sociala bakgrund. Förskolan och barnomsorg är viktiga för barnen, deras föräldrar, en lyckad skolgång, språkutveckling, barnens utveckling av sociala färdigheter och jämställdheten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

— Det här är ett sätt att underlätta vardagen för de Malmöbarn och familjer som har det ekonomiskt tuffast. I gruppen som nu helt slipper betala avgift finns till exempel många ensamstående föräldrar. För dem blir det här en märkbar skillnad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

— Barnfattigdomen är stor i Malmö. Alltfler föräldrar lever på lägsta nivån i föräldraförsäkringen. Det ger ojämlika uppväxtvillkor för Malmös barn. Vi gör vad vi kan för att utjämna skillnader i samhället, progressiva förskoleavgifter är ett sätt att underlätta för de familjerna med lägst inkomster, säger Martina Nilsson (V) kommunalråd.

Malmö stad
Skånskan
Sydnytt

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt