lördag 10 september 2011

Tankesmedjan i P3 frias för inslag med Jimmie Åkesson

RADIO Den nya generationen P3-humor i form av Tankesmedjan, ljusår från då det var roligt på riktigt på 90-talet med klassiker som Hassan och Rally, uppmärksammades flitigt på PI nyligen då man kallat Danmark för ett pissland. Då gjordes hela 45 anmälningar till Granskningsnämnden, som friade programmet. Vi uppmärksammade dessutom en intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i programmet under Almedalsveckan som förefaller ha varit kraftigt regisserat och anmälningarna haglade igen. Även för detta inslag friar nu Granskningsnämnden Tankesmedjan.

På videon ovan kan programmets producent höras desperat dirigera intervjun med diverse order. Något många reagerade på och 15 anmälningar mot programmet gjordes, som för några dagar sedan alltså åter igen frias av Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden konstaterar inledningsvis att varken radio- och tv-lagen eller SR:s sändningstillstånd inte innehåller någon bestämmelse som reglerar omständigheterna kring tillkomsten av ett program eller inslag. Det ingår heller inte i nämndens uppgift att pröva dessa omständigheter. Nämnden vidtar därför ingen åtgärd i frågan om den kritik från anmälarna som rör eventuella instruktioner från en producent till programledarna.

Nämnden, som har tagit del av det anmälda inslaget, kan inte finna att program-ledarnas förhållningsätt eller att satirinslagets utformning i övrigt strider mot kravet på opartiskhet i SR:s sändningstillstånd.

Beslutet är signerat Henrik Jermsten och Tarek Touma.

Läs/ladda ner beslutet här (pdf)

Relaterat

Radio: Tankesmedjan hånfull mot Jimmie Åkesson
Granskningsnämnden friar Tankesmedjan

PrintFriendlyShare



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt