tisdag 7 juni 2011

90 extra miljoner för socialbidrag

STOCKHOLM Långt fler invånare i Stockholm är beroende av socialbidrag än vad man hade räknat med, vilket bara i år kommer att innebära omkring 90 extra miljoner kronor utöver vad som är budgeterat. I nio av Stockholms 14 stadsdelsområden ökar dessutom antalet hushåll som får bidrag.

Hässelby-Vällingby står ut. Där ligger underskottet på 22,5 miljoner kronor och antalet hushåll med bidrag har ökat med 70 bara sedan årsskiftet. Stadsdelsförvaltningen hänvisar till att bidragshushållen har ett långvarigt beroende av stöd, ohälsa och ofta språksvårigheter.

"Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av en bättre arbetsmarknad", skriver stadsdelsförvaltningen.

Också  Enskede-Årsta-Vantör, Spånga-Tensta och Skärholmen dras ned stora underskott. I mångkulturella Skärholmen ökar antalet bidragstagare medan arbetslösheten är konstant.

Stadsdelsnämndens ordförande, Jan Jönsson (Fp) – som tidigare bland annat varit positiv till den nya stora moskén i Skärholmen, säger att de arbetslösa kräver större insatser och att en del inte ens har grundskola.

Budgeten för socialbidragen i Stockholm under 2011 bygger på den uppenbarligen för positiva sysselsättningsprognosen för hela landet som Konjunkturinstitutet tog fram i augusti.

– Det verkar lite enkelt att skylla ifrån sig på prognosen, vi har mycket svårare grupper här i Stockholm än genomsnittet i Sverige, säger Lena Liljeholm, utredare på USK.

Stockholms finansborgarråd, Sten Nordin (M), säger att han naturligtvis är medveten om att det finns faktorer som försvårar situationen i Stockholm. Han lovar dock att kompensera stadsdelsområdena med ännu mer skattepengar.

– De får ett mycket tydligt besked från mig: stadsdelarna blir kompenserade fullt ut. Vi ska inte hamna i en situation där man får vidta besparingar, säger Sten Nordin.

Oron för ekonomin ute i stadsdelsområdena verkar dock inte ha delats av majoriteten i Stadshuset.

När borgarrådsberedningen nyligen gick igenom de mål staden har satt upp bockade politikerna av mål 1.2: Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande, med orden "Uppfylls helt".

[...]

– Ärligt talat så har jag inte i huvudet hur vi resonerade. Men bakgrunden är att våra indikatorer är så formulerade att det finns en viss marginal, säger Sten Nordin.

DN

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt