tisdag 21 juni 2011

Trendbrott i svenskt debattklimat?

OPINION Självcensuren i Sverige har sedan länge legat som en våt filt över obekväma debatter. Grytan har kokat länge, men tegelstenen på locket har inte rubbats från gammelmedias eviga långkok. Jag har dock gjort en högst ovetenskaplig iakttagelse om att det sipprar ut ånga ur tryckkokaren. Inte så att det visslar, men man kan skönja ångan. Det publiceras delvis ocensurerade sanningar som avviker från den etablerade sanningen i landet konsensus på ett sätt som för endast sex eller tolv månader sedan skulle varit otänkbart på grund av självcensuren och med risk för att skribenten eller ansvarig utgivare skulle uteslutas ur det intellektuella PK-ryggdunkandet.

Det viktiga för mig är att få till stånd en dialog för att på så sätt inte låta slumpen avgöra Sveriges framtid utan att ta beslut som baseras på otaliga diskussioner där lösningar föreslås och där den för stunden bästa uppfattningen ligger till grund för skutans kurs. Må det sen bli fel, men låt oss inte i efterhand behöva säga: ”Varför sa inte någon något? Hur kunde det gå så här?”. Kanske går skutan åt rätt håll idag, men poängen är att ingen kan veta om vi inte slår på lanternorna, startar GPS:en och börjar navigera.

Nedan följer ett axplock av smått politiskt inkorrekta inslag i de annars så konsensusdrivna media-kanalerna:

Tyvärr är listan oerhört mycket längre med nyheter som t.ex. publiceras utomlands men aldrig visas i svensk media (läs PI så ser du!). Listan kan även göras lång med nyheter som har en vinkling i övriga Europa, men en annan vinkling i svensk media som bättre stämmer överens med ”sanningen som folket ska se” (läs PI så ser du!).

Detta inslag beskriver hur ett förslag ansågs ”diskriminerande” för ett år sedan men idag verkar vara OK.
SR

Här är ett inslag som rakt på talar om att ”kanske finns det en skam i den västerländska kulturen som gör att vi blundar för problem”
SR

Här ett par inlägg från SvD och Aftonslasken som menar att det börjar bli riktigt löjligt att inte förhandla med SD.
SVD
AB

Ytterligare inlägg från SvD som frågar sig ”varför inte svensk media skriver om det som borde röra även Sverige”
SvD

Ett inlägg på Newsmill om minskad invandring och varför det är kan vara värt att prata om. Hade en pursvensk man eller kvinna skrivit inlägget hade det så klart refuserats, men ändå ett steg framåt för att tillåta debatt med mer än en infallsvinkel.
Newsmill

Newsmill om svenskhet. Här finns flera icke-politiskt korrekta artiklar i ämnet.
Newsmill

SvD skriver om könssegregeringen i Rinkeby.
SVD

Anders Borg talar om höga kostnader som rör invandring.
SVT

KDU tar officiellt avstånd från mångkulturen.
Weimers

Relaterat

Sverige i konsensus – lägg ihop 1+1

Oskar

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt