fredag 24 juni 2011

Fler asylsökande söker vård kostnaderna skenar

MASSINVANDRINGEN En färsk enkät visar att asylsökande i allt högre grad får vård på sjukhus, vårdcentral, tandvård och inom psykiatrin. Den största ökningen har skett inom den slutna barn- och ungdomspsykiatrin där antalet vårddagar ökat med 35 procent, något som förklaras med det stora mottagandet av så kallade ensamkommande flyktingbarn.

– Det är en stor ökning och kan bero på att vi tar emot många ensamkommande asylsökande barn och unga, säger Göran Stiernstedt, chef, avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning för att bland annat tidigt kunna upptäcka sjukdomar och kolla så att vederbörande inte bör på någon smittsam sjukdom. Under 2010 erbjöds 42 procent, av knappt 32 000 asylsökande – 38 procent kvinnor och 62 procent män, en sådan undersökning. En ökning med fyra procent jämfört med 2009.

– Det kan vi inte vara nöjda med, säger Göran Stiernstedt. En orsak är att landstingen har svårt att få fram var de asylsökande finns. Under våren har ett arbete med att förbättra informationen mellan Migrationsverket och landstingen påbörjats.

Projektet är ett samarbete mellan Smittskyddsinstitutet, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Kostnaderna för de asylsökandes vård står staten för, skattebetalarna med andra ord.

För 2010 hade 91 miljoner kronor budgeterats för landstingens extrakostnader, vilket nu inte ser ut att räcka till.

– Vi kommer därför att påbörja överläggningar med staten för att höja ersättningen, säger Göran Stiernstedt.

Man är dock noga med att även poängtera att den totala kostnaden för vård av asylsökande uppgår till 0,04 procent av den totala sjukvårdskostnaden.

SKL

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt