onsdag 15 juni 2011

Fortsatt oro och ilska över asylboende i Mockfjärd

ENSAMKOMMANDE Nyligen skrev vi om upprörda känslor bland grannarna till ett nytt boende för så kallade ensamkommande flyktingbarn i Mockfjärd dit  nybyggarna väntas i augusti. Något som kulminerade under ett informationsmöte med ett 40-tal invånare på tisdagskvällen där stämningen stundtals blev hätsk.

Frågorna som ställdes var bland annat varför de boende inte fått någon information och hur tio ungdomar och två personal ska kunna inrymmas i en villa på 128 kvadratmeter.

Det är vårdföretaget Attendo Individ och Familj som efter en upphandling av Gagnefs kommun fått i uppdrag att ordna ett boende för ungdomar mellan 15 och 17 år. Boendet är ett hus mitt i ett trivsamt villaområde – en perfekt plats för unga att växa upp på med ett rikt föreningsliv, bra skola och en befolkning som är van vid flyktingmottagning, menar Gagnefs kommun och Attendo.

Villaägarna intill det nya boendet är dock inte fullt så lyriska. Bland annat har ett 50-tal personer har skrivit på en protestlista, en kritisk hållning som manifesterades även under mötet på tisdagen. Grannarna oroar sig för en tilltagande brottslighet och fallande fastighetspriser men även ilska över att mockfjärdsborna inte fått vara med och diskutera vart boendet ska placeras.

- Man känner sig blåst, allt är bestämt över huvudet på oss, sa en av debattörerna.

- Vi förutsätter att Attendo Individ och Familj bedriver verksamheten i ändamålsenliga lokaler. Socialstyrelsen har tillsynsansvar, och är inte fastigheten lämplig så blir det ingen verksamhet där, förklarade kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (C).

En kvinna, själv invandrare som bott i området i 20 år, poängterade att protesterna inte har rasistiska undertoner.

- Mockfjärd och Jugasåkern är den bästa platsen för invandrare. Vi vill bara inte ha tio ungdomar mitt i villaområdet. Det hade varit skillnad om en flyktingfamilj hade flyttat in, sa hon.

Mötesdeltagarna uppmanade Attendo att ompröva placeringen av boendet, något som Carl Jonsson, verksamhetsutvecklare i vårdföretaget, lovade att ha i åtanke i de fortsatta diskussionerna.

Dala-Demokraten

Relaterat

Grannar protesterar mot ensamkommande

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt