söndag 5 juni 2011

Dumpa minimilönerna få flyktingarna i jobb

JOBB Migrationsminister Tobias Billström (M), integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) höll häromdagen ett seminarium om sysselsättning angående ”nybyggarna”. Det vill säga, arbetslösa invandrare. Ministrarnas mål är att minska gapet mellan arbetslösa invandrare/flyktingar och svenskfödda under mandatperioden. Eftersom fyrtiotalisterna går i pension framöver kommer det att bli stor brist på arbetskraft.

– Vi kommer att behöva varenda kotte. Tittar vi på hur det ser ut med generationsväxlingen kommer alla att behövas, sa Hillevi Engström.

– Vi kan ju hamna i en situation där vi har arbetskraftsbrist samtidigt som vissa inte kommer in på arbetsmarknaden, sa Erik Ullenhag, och nämnde (invandrar)elever som går ut med dåliga gymnasiebetyg som en grupp ”man nu måste vända på många stenar för att nå”.

Man pekade också på att skillnaderna i sysselsättning mellan invandrarkvinnor och invandrarmän behöver minska minska.

Lösningen enligt Timbro: Dumpa minimilönerna

Jenny von Bahr, nationalekonom på WSP Analys & Strategi, har samtidigt skrivit en rapport för liberala Timbro, där hon anser att Sverige ska sänka lägstalönerna för att invandrarna/flyktingarna ska få jobb.

Rapporten är en granskning av integrationspolitiken

Sedan lång tid tillbaka ligger dock utrikesföddas sysselsättningsgrad under övriga befolkningens. Medan inrikes föddas sysselsättningsgrad ligger på 76,5 procent ligger utrikesfödda på 61,8 procent. För att nå samma sysselsättningsgrad som inrikes födda skulle ytterligare 150 000 utrikesfödda behöva komma in på arbetsmarknaden. Detta är en utmaning som politiker har försökt lösa under lång tid. Även den nuvarande alliansregeringen har som mål att öka sysselsättningsgraden för utlandsfödda.

Syftet med propositionen 2009/10:60, Nyanlända invandrares arbetsmarknads-etablering – egenansvar med professionellt stöd, är att ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och att stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Syftet med denna rapport är att granska den svenskaintegrationspolitiken i allmänhet och alliansregeringens politik i synnerhet, för att besvara frågan om den är tillräcklig för att uppnå målet full sysselsättning bland utrikes födda.

Läs rapporten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt