onsdag 29 juni 2011

Förbud mot ritualslakt i Nederländerna

NEDERLÄNDERNA På tisdagen röstade det nederländska parlamentet, med en överväldigande majoritet – 116 mot 30 och trots protester från religiösa grupper, ja till ett lagförslag som går ut på att förbjuda ritualslakt. Dock kan såväl muslimska som judiska grupper även framledes fortsätta med slakten genom att ansöka om ett tillstånd – förutsatt att de kan bevisa att djuren inte lider mer än vid vanlig slakt.

Lagförslaget, som lagts fram av Partij voor de Dieren, PvdD (”Djurens Parti”), måste fortfarande röstas igenom i parlamentets överhus innan det kan införas officiellt.

– Det här sättet att döda orsakar onödigt lidande för djuren. Religionsfriheten kan inte vara obegränsad. För oss tar religionsfriheten stopp där människors eller djurs lidande börjar, säger Marianne Thieme, ordförande för PvdD.

Flera parlamentsledamöter röstade emot lagförslaget på religiösa grunder och menar att religionsfriheten är viktigare. Vidare hävdar de att ritualslakt inte innebär att djuren lider mer.

I en sällsynt uppslutning av Nederländernas muslimska och judiska grupper, omkring en miljon respektive 40 000 av en total befolkning på 16 miljoner, fördöms lagförslaget som en inskränkning av deras religionsfrihet.

I New Scientist konstaterade man 2009 att djuren visst känner smärtan som är förknippad med ritualslakt.

DutchNews
Times of India

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt