onsdag 1 juni 2011

Insändarskribent ställer frågor om den somaliska invandringen

INSÄNDARE I Katrineholmkuriren, som vi skrev om i förra posten, har en insändarskribent inte fått sina ställda frågor besvarade i samband med snyftartiklar om somalier som vill ta hit alla barnen:

För andra gången på kort tid, publicerar Katrineholms-Kuriren en helsidesartikel om två kvinnor från Somalia. Kvinnor som lyckats ta sig till Sverige i förhoppning om, att återförenas med resten av familjen, som just nu befinner sig på den afrikanska kontinenten. Kvinnorna hävdar, att de inte har möjlighet att försörja sin familj i Afrika. De påtalar också, att det är svårt att leva i Sverige utan make och barn, åtta respektive sex till antalet.

I samband med den första artikeln om dessa kvinnors situation, skrev jag en insändare, där jag ställde en del frågor. Frågor jag ännu inte har fått något svar på. Frågorna är i dag de samma.

Varför ska en återförening av familjen ske i Sverige, när merparten av familjen befinner sig i Uganda respektive Etiopien? Hur har de tänkt försörja sina familjer i Sverige vid en eventuell återförening här? Jag har svårt att tro, att man ska kunna försörja sina familjer här genom eget arbete, under en lång tid framöver. Det tar i snitt åtta år, innan vissa grupper invandrare kan försörja sin familj genom eget arbete. Vem ska bekosta försörjningen för familjen under tiden? Varför skaffar man sig så många barn, när man inte har möjlighet att försörja dem? Varje vuxen individ måste ta ansvaret för sin och familjens situation. Hur kan man förvänta sig, att andra ska ta det fulla ansvaret i en situation som den, som nu uppstått? Varför upprörs vissa organisationer över att lagen om anhöriginvandring äntligen tillämpas så, som det var tänkt?

Kostnaderna för en familj med åtta barn, som helt saknar inkomst av eget arbete, och som tas ur skattemedel, uppgår till 606- 000 kronor/år. Dessa uppgifter är offentliga, men är tydligen så känsliga och kontroversiella, att man från myndigheterna inte gärna lämnar ut dem. Varje skattebetalare här i landet, har sin fulla rätt att få veta kostnaderna för denna form av humanism. Uppgifter finns att hämta dels på Försäkringskassan dels på Socialförvaltningen.

När ska man öppet kunna diskutera detta och de problem som uppstått i samband med den stora invandringen vi i dag har till bland annat Sverige? Många törs överhuvudtaget inte yttra sig av rädsla för att bli kallad rasist eller för att vara invandrarfientlig. Det finns problem som det är hög tid att man tar tag i från politikerhåll och myndigheter, problem som ökar från år till år. I dag har jag en bestämd känsla att man, framför allt från politikerhåll, gör som strutsen – stoppar huvudet i sanden och låtsas att problemen inte finns.

Reinhold Peterson

 

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt