torsdag 23 juni 2011

En reflektion över midsommarafton

OPINION Midsommar står för dörren och tyvärr dyker Mona Sahlins korkade citat upp i minnet där hon tillfrågas "Vad är svensk kultur?" Hon svarar: "Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är, svarar Mona Sahlin. Jag tror att det är litet det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Det jag skulle vilja lägga in i svensk kultur är i stället de viktiga värderingarna som demokrati, tolerans och respekt för tjejers villkor och rättigheter. Jag önskar att alla som bor i Sverige kände att det är det som är allas vår kultur."

Bommersviksutbildningen och 70 års SAP-styre har talat. Hon avslöjar dessutom en häpnadsväckande brist på självinsikt. För att inte tala om ett pinsamt behov av att stryka invandrargrupper medhårs.

Sveriges politiska kader går samman i förakt mot det svenska.

Nyligen valde en representant för vår regering att återigen citera en ur sammanhanget utryckt liten strof ur Esaias Tegnérs rika verk. Allt i syfte att nedvärdera Sveriges unika kultur och historia.

Varför gör stats- och kulturministrarna på detta vis? Varför skulle allt utifrån kommande vara finare än det vi själva har? Varför skulle ett bejakande av den egna kulturen, de egna traditionerna medföra att andra folks kultur och sedvänjor per automatik då blir sämre/mindre värda?

All psykologi talar om för oss, att för att vi på ett djupt och innerligt sätt ska kunna ta till oss andra kulturer, behöver vi ha en bas att stå på i form av stolthet och kännedom om det unika egna.

Esaias Tegnér (1782-1846) skrev "Der låg ett skimmer öfver Gustafs dagar" (Gustaf III) och det är här han skriver "All bildning står på ofri grund till slutet, / blott Barbariet var en gång fosterländskt". Forne ständige sekreteraren i Svenska Akademien, Sture Allén, påpekar att "det verkligen tål att tänka på som allmän utsaga. Skulle exempelvis romarna vara barbarer, som inte hade utvecklat något eget utan fått allt från grekerna och andra impulsgivare? Skulle grekerna i sin tur vara barbarer, som inte hade utvecklat något eget utan fått allt från fenicierna och andra etc.? Så var det naturligtvis inte, och så var det inte heller när det gällde våra förfäder och deras kulturutveckling, som ju var vad Tegnér i första hand hade i tankarna."

"Nej, varje kultur, också de våras, utvecklar sin egen identitet, som successivt modifieras genom kulturinflytelser utifrån. Tegnérs och andras hållning på den här punkten har medverkat till ett slags självutplånande syn på vår egen äldre kultur."

Sture Allén fortsätter: "Poesin är i själva verket väl representerad redan i runinskrifterna här i landet, också verstekniskt mycket avanceras poesi av den typ som brukar kallas skaldediktning. Detta finns alltså här flera hundra år före de isländska handskrifternas tillkomst. Efterhand får vi balladerna, rimkrönikorna, riddardikterna, lagtexterna med lekarerätten etc. och enskilda gestalter som Birgitta, Olaus Petri och bröderna Magnus. Listan är lång. Vi har grundad anledning att inte undertrycka utan i stället visa fram vår litterära infrastruktur. Det finns skäl att vidga begreppet och ställa frågan, vem som genom våra bevarade texter rimligen ter sig som den svenska ordkonstens fader eller om man så vill portalfigur."

Sture Allén: "För min del är svaret, att vi inte skall gå några hundra år tillbaka i tiden utan snarare 1100 år tillbaka till omkring år 900. Som den svenska ordkonstens fader avtecknar sig där Varin, upphovsmannen till den remarkabla Rökstenens text, världens längsta runinskrift. Han framstår som en verkligt driven och bildad författare. Redan anslaget eller dedikationen ger en antydan om detta."

Går all bildning våra politiker förbi? Man kunde åtminstone förvänta sig att landets kulturminister skulle bejaka och känna till en bråkdel av den svenska kulturskatten. Kan det vara möjligt att Jantelagen sticker upp sitt fula tryne även inom detta område? "Man ska inte tro att man är någon etc."

Så mycket får inte sägas offentligt i vårt politiskt korrekta land. En städare är lokalvårdare, en sopgubbe en renhållningsarbetare, en neger är mörkhyad (fastän negro på spanska betyder svart och således endast är en icke-värderande beskrivning).

Men varför är det politiskt inkorrekt att konstatera att även Sverige har en omfattande och rik historia inklusive fantastiska kulturskatter? Hur kan vår politiska kader nedlåta sig till sina tramsigheter endast – vad det verkar – för att ge SD en magsugare?

Madame du Nord

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt