tisdag 28 juni 2011

SDU inte välkomna

DEMOKRATIFÖRAKT Seher Yilmaz, ordförande Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), beskriver i dag i en debattartikel i SvD öppet sitt förakt för såväl demokratin som väljarna genom att utestänga Sverigedemokratisk ungdom (SDU) från medlemskap.

Efter andra världskriget gav det nystartade LSU nya möjligheter för unga engagerade att träffas över nationsgränserna och vi var några av de första att kritisera apartheidsystemet under 60-talet. LSU arbetade för öppenhet mellan öst och väst under det kalla kriget och under 2000-talet har vi drivit kampanjen Alla Olika Alla Lika. LSU och våra medlemsorganisationer arbetar för rätten att få vara den man är utan att bli diskriminerad, rätten att få leva sitt liv så som man själv önskar, fritt från begränsande normer och strukturer. Det är med den bakgrunden och den utgångspunkten som LSU:s styrelse nu enhälligt beslutat att inte välkomna Sverigedemokratisk Ungdom i den mångfald av organisationer som utgör LSU.

[...]

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti vars grundläggande politiska idé står i kontrast till tanken om att alla människor ska kunna leva sina liv så som de önskar. Partiets riksdagsinträde är ett symptom för att rasismen är högst närvarande i dag och leder till att vi frågar oss vilket samhälle vi faktiskt verkar i idag. Rasism är en odemokratisk samhällsidé som hindrar människor att ta del av och utöva makt och inflytande i Sverige och i världen. I ett samhälle där människor konsekvent exkluderas förlorar demokratin sin styrka och legitimitet.

[...]

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer – vill inte bidra till en normalisering och legitimering av rasismen. Därför väljer vi att aktivt ta avstånd Sverigedemokraterna i vårt politiska påverkansarbete. När Sverigedemokratisk Ungdom under maj hörde av sig till LSU för att söka medlemskap var det därför ett självklart beslut att på förhand avslå SDU:s framtida ansökan.

Yilmaz verkar dock ha större förståelse för ökända Sveriges unga muslimer (SUM), vars Facebook-grupp hon är medlem i och där det länkas vidare till Islamiska förbundet – två inte helt okontroversiella grupperingar (se länkarna nedan), och så klart även klassikern ”Sverigedemokraterna i riksdagen – nej tack”.

Tveksamma gäster på Sveriges Unga Muslimers konferens
Riksdagsislamisten Waberi bjöd in antisemitisk imam
Islamisk konferens med tveksamma deltagare

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt