lördag 9 juli 2011

Ayan Hirsi Ali lysande fyrbåk för friheten


Watch Submission By Theo Van Gogh.mpg in Educational | View More Free Videos Online at Veoh.com

KÄMPE PI har skrivit om Ayan Hirsi Ali tidigare. Hon föddes 1969 i Mogadishu, Somalia. Fadern var politiskt aktiv och fängslades varefter familjen hade ett vagabonderande liv i många år och levde bl. a. i Saudi-Arabien och Kenya. Fadern var ganska progressiv och en motståndare till kvinnlig könsstympning, men när han var fängslad passade farmodern på att stympa Ayan som 5-åring.

Under sin uppväxt och tidiga vuxenexistens var Ayan Hirsi Ali djupt troende muslim och sympatiserade med muslimska brödraskapet. Som 23-åring flydde hon ett planerat tvångsäktenskap med en kusin i Kanada, for till Holland från Tyskland och sökte asyl. Under åren som följde alternerade hon mellan arbete och studier. Var bl. a. tolk åt somaliska kvinnor och mötte stort mänskligt lidande, något som skulle påverka hennes fortsatta liv. Hon tog en masters-examen vid Universitetet i Leiden i Statskunskap. Mötet med alternativa etiska och moraliska tänkesätt, tillgången till böcker av alla slag gjorde att hon allteftersom blev tilltagande kritisk mot islam. Elfte september förändrade henne för alltid och hon är numera ateist.

Vid 33 års ålder, 2003 engagerade hon sig politiskt och invaldes i det holländska parlamentet för Folkpartiet för Frihet och Demokrati (VVD). Hon påpekade att den holländska välfärdsstaten helt hade ignorerat islams systematiska övergrepp – både sexuella, incestuösa och med våld – mot kvinnor och flickor och därmed bidragit till att isolera och ytterligare förtrycka dem. Hon konstaterade också att Muhammed i enlighet med moralen i Västerlandet kunde betraktas som pedofil.

Hirsi Ali skrev manuskriptet och var berättarrösten i filmen ”Submission” = Underkastelse = islam. Filmen producerades av Theo van Gogh och handlade om islams våldsamma förtryck av kvinnor. Filmen visades på holländsk TV och detta ledde till att Theo van Gogh i början av november 2004 mördades när han kom cyklande i Amsterdam. Instucken i hans döda kropp var en kniv vid vilken ett brev var fäst där mördaren meddelade att Ayan Hirsi Ali stod i tur att dödas. Sedan dess har hon polisskydd dygnet runt.

Både Hirsi Ali och den andre store islamkritikern i Holland, Geert Wilders, får alltså ta konsekvenserna av våra västerländska politikers handfallenhet inför en totalt hänsynslös, tyrannisk och totalitär ideologi som islam. Våra fri- och rättigheter i den parlamentariska demokratin slängs på sophögen inför islamisternas maktspråk. Våld, misshandel, våldtäkter, mord, bränder, förstörelselusta gör att politikerna backar i stället för att gå på offensiven. Det är i sanning ett sjukdomstecken.

Hirsi Ali bor sedan 2006 i USA där hon arbetar i den konservativa ”American Enterprise Institute”, en think-tank. Hon har också startat ”AHA Foundation” som arbetar mot könsstympning av kvinnor, tvångsäktenskap, skam-våld/mord och de aktiva försöken att hålla tyst om de senare brotten m. m.

Ayan Hirsi Ali har givit ut två böcker om sitt liv. ”Infidel” och ”Nomad”.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt