torsdag 14 juli 2011

Kommunalråd kallar integrationsfakta smörja

VÄXJÖ Thoralf Alfsson (SD) skriver om integrationen i Växjö på sin blogg och konstaterar att man även där misslyckats fullständigt. Under 2010 slog man rekord i kommunen, drygt 100 miljoner kronor betalades ut i ekonomiskt bistånd till hushåll med utrikes födda. När Alfsson uppmärksammar kommunalrådet Bo Frank (M) på situationen får han svaret att det är ”smörja”. Åter igen detta förakt för kalla fakta, precis som i fallet med Per Gudmundson nyligen.

Av Växjös befolkning utgör ca 15 procent utrikes födda som kostar hela 79 procent av det ekonomiska biståndet i kommunen. Övriga 85 procent delar på 26 miljoner kronor. Ett föga smickrande resultat med andra ord.

Utvecklingen sedan 2003:

Tittar man på de senaste 30 åren framträder en bild inte helt olikt den i exempelvis Malmö:

Siffrorna är tagna från SCB och Socialstyrelsen. Situationen i Växjö är dessutom långt ifrån unik, en liknande utvecklingen kan skönjas i varje kommun som har avtal med Migrationsverket om mottagning av invandrare.

Jag vill påstå att det är ren ”bullshit” när man påstår att invandrare har en så hög kompetens. Utveckling säger något helt annat.

Alfsson skickade en länk till blogginlägget till kommunalrådet Bo Frank (M), svaret blev något oortodoxt men ytterst symptomatiskt för hur debatten kring dessa frågor förs i Sverige.

Thoralf Alfsson – Riksdagsman för SD

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt