fredag 15 juli 2011

Socialstyrelsen kritiserar tandröntgen på ensamkommande

ENSAMKOMMANDE Ta en ordentlig titt på männen ovanför. Hur gamla är de? 20, 25, 30 år? Bilden är från en post nyligen där gänget fick besök av en tidning – och männen påstods vara ensammande barn (upp till 18 år). Både av tidningen, kommunen, politiker och Migrationsverket. Men alla vid sina sinnens fulla bruk kan med blotta ögat konstatera att dessa är en bra bit över 18 år.

När Migrationsverket ska åldersbestämma de som uppger sig vara under 18 år gör handläggaren en okulär bedömning, det vill säga man tittar på vederbörande från topp till tå en stund och nöjer sig med det.

Anledningen till att männen säger sig vara under 18 år är Migrationsverket generösa regler som ger barn asyl med hänvisning till synnerligen ömmande omständigheter. Vid bedömningen av den ensamkommandes asylskäl görs samma bedömning som vid vuxna asylsökande, men med ett barnperspektiv och med iakttagande av barnkonventionen. Det innebär bland annat att lite lägre krav ställs på att barnet i detalj ska kunna redogöra för sin flyktinghistoria för att den ska bedömas som sammanhängande, oförändrad och sannolik, de krav som ställs på den sökandes berättelse för att den skall anses ha högt bevisvärde och den asylsökande ska anses vara trovärdig.

En ensamkommande som anses ha asylskäl har rätt att, utöver boende och omvårdnad, få en god man utsedd. Man har också rätt att få skolundervisning. Om den ensamkommande får uppehållstillstånd, skall en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Men om det visar sig att vederbörande är över 18 gäller helt andra och betydligare tuffare bedömning. Då blir det inte något boende med TV-spel och annat utan man får bo på Migrationsverkets olika asylförläggningar med andra vuxna.

För att återkomma till åldersbestämningen. Istället för att titta på vederbörande är tandröntgen ett sätt att försöka fastställa åldern.

Migrationsverket hade ett sådant ärende i våras; Golam Rezai från Afghanistan sökte asyl i början av året. Han sa sig vara 17 år. En handläggare på Migrationsverket informerades dock om att han tidigare hade sökt asyl i Norge och att en tandröntgen hade genomförts där som tydde på att han var i 25-årsåldern. I mars ändrar Migrationsverket hans födelseår till 1983 och Migrationsverket bestämmer att han ska avvisas till Norge.

I april får Golam reda på att han ska tillbaka till Norge. Migrationsverket beslutar att han ska tas i förvar och han sätts i arresten hos polisen i Växjö. Nästa dag avvisar Migrationsverket hans ansökan om uppehållstillstånd. Några dagar senare skickas han till Norge.

Men Socialstyrelsen kritiserar detta och menar att tandröntgen inte alls går att lita på, inte på tonåringar alla fall och pekar på att Golan skulle vara tonåring. Anders Tegnell på Socialstyrelsen tar i samråd med Migrationsverket fram nya riktlinjer och säger:

- Det vi vill peka på nu, vilket redan är ganska tydligt i de allmänna råden som finns, är att de medicinska undersökningarna som röntgenundersökning inte är speciellt tillförlitliga i åldersspannet runt 18 år om man ska bestämma om man ska räkna en person som barn eller vuxen.

Lyssna: ”Skulle aldrig göra en sån bedömning”

Migrationsminister Tobias Billström menar att det är svårt att hitta metoder för att kontrollera asylsökandes ålder och välkomnar en översyn av frågan.

Lyssna: Billström: Svårt bedöma ålder

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt