fredag 1 juli 2011

Bilmålvakter åtalas skyldiga miljoner

BILMÅLVAKTER De två kreativa nybyggarna från mellanöstern, Jalal Baltaj, född 1962 och Adnan Ahmed El-Abd Ahmed Abdulaziz, född 1972, och bosatta i Malmö, är bilmålvakter – och skyldiga staten miljontals kronor. Jalal Baltaj hade 2 344 fordon registerade 2009, med obetalda p-böter på fem miljoner. Kravet för vägskatter var då ytterligare 1,5 miljoner. Nu har de åtalats.

Upplägget är enkelt. Som bilmålvakt står man för bilen. Sedan hyrs bilen ut för 600 – 800 kronor i månaden. Och alla krav på p-böter och fordonskatter skickas till dem men man betalar inte en spänn. Målvakterna i sin tur tjänar miljoner svart på sin "uthyrning." Får Jalal Baltaj i snitt 700 kronor vardera för de 2 344 fordon som är registrerade på honom innebär det en månadsinkomst på drygt 1,64 miljoner kronor – som han inte betalar skatt för.

SDS:

Jalal Baltaj försattes i personlig konkurs i maj 2010, med skulder på 58,9 miljoner kronor. Utöver obetalda felparkeringsavgifter på 8 miljoner var det 50,5 miljoner kronor i obetalda trafikförsäkringsavgifter. Oförsäkrade fordon ägda av Baltaj har, enligt Trafikförsäkrings-föreningen, varit inblandade i 46 olyckor.

Adnan Abdulaziz har obetalda felparkeringsavgifter på 5,2 miljoner kronor

Nu har de åtalats för grovt bokföringsbrott. De har systematiskt agerat från en industrilokal helt utan bokföring eller lämnat in självdeklarationer under flera år.

Detta är det enda sättet att komma åt bilmålvakterna. Kronfogden jagade tidigare bilarna och beslagtog dem men det dök upp nya bilar hela tiden eller så kom någon annan och löste ut den beslagtagna bilen.

SDS

Tre andra från mellanöstern finns också på listan över mest aktiva bilmålvakter i Malmö med omnejd.

Majid Wandi, Oussama Alaiyan och Abdul-Kareem Raad äger tillsammans tusentals bilar och kronofogden kräver dem på minst 25 miljoner.

Abdul-Kareem Raad stod i februari 2011 registrerad på 2629 personbilar hos transportstyrelsen och drygt sju miljoner kronor i obetalda parkeringsböter och fordonskatter. Hans enda kända adress är en postbox i Malmö. I november 2010 begärde skatteverket att han försattes i personlig konkurs. Han är var då skyldig staten sammanlagt nästan 14,5 miljoner kronor.

Oussama Alaiyan var först med att systematiskt organisera verksamheten, uppger Kronofogden. Han var under flera år den i landet som hade mest obetalda p-böter, men 2009 låg han "bara" på tredje plats med sin skuld på 5,6 miljoner.

Listan leddes då av Majid Wandi, 49. Nästan 6 000 böteslappar har han liggande hos Kronofogden. Skulden för dessa är mer än 6,6 miljoner. Ytterligare 1,2 miljoner är obetalda vägskatter. Sammanlagt 7,8 miljoner. Wandi står totalt som ägare till mer än tvåtusen bilar och får in minst 1,44 miljoner kronor i månaden.

Kraven på motåtgärder

Kronofogden och Transportstyrelsen lämnade den 27 maj 2009 in en lista med förslag på åtgärder till regeringen. Syftet var att minska de fordonsrelaterade skulderna och att försvåra för bilmålvakterna. Men inget har hänt hittills. De sammanlagda fordonsrelaterade skulderna fortsätter också att öka och ökade under perioden 08/09 med över 100 miljoner kronor. Den totala skulden uppgick 2009 till 1,15 miljarder kronor.

Sammanfattning av Kronofogdens och Transportstyrelsens förslag till regeländringar:

Legal panträtt i fordon. En legal panträtt uppstår i fordonet för varje skuld avseende trängselskatt, fordonsskatt och kommunal felparkeringsavgift. Panträtterna gör att det blir lättare för Kronofogden att driva in obetalda skulder genom försäljning av fordonet. Fördelarna med att använda sig av en bilmålvakt minskar då kraftigt.

Flytt av felparkerade fordon. Stat och kommun får flytta ett felparkerat fordon om den registrerade ägaren har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 10 000 kronor. Fordonet behöver inte lämnas ut förrän skulderna har betalats.

Utökat användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt. Användningsförbudet ska gälla även obetalda fordonsskatter som är äldre än från det närmast föregående beskattningsåret.

Samma regler för obetalda skatter. Ett enhetligt sanktionssystem införs för fordonsskatt och trängselskatt. Det innebär att också obetald trängselskatt medför användningsförbud för fordonet.

Vägra registrering. Transportstyrelsen får möjlighet att vägra registrera ägare till ett fordon, om den personen sedan tidigare har obetalda fordonsrelaterade skulder på ett betydande belopp.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt