söndag 10 juli 2011

Folkpartist: Vad är svenskhet?

SVAMMEL Jasenko Selimovic, (FP), kom till Sverige från Bosnien tidigt 90-tal. Han har varit vettig i många debattsammanhang. Men nu är vi inte så säkra längre på den punkten. Han skriver i debattartikel i DN apropå Åkessons tal under söndagen att ”Vi behöver därför en diskussion om svenskheten och om den svenska identiteten. Vad är det som förenar oss?”

I dag är det första gången som en representant för ett parti med rötter i främlingsfientliga rörelser är officiellt inbjuden att tala i Almedalen. Sverige har därmed anslutit sig till raden av europeiska länder där nationalistiska partier börjar spela en roll inte bara i utkanten av den politiska scenen utan även i dess centrum. Om vi inte vill att utvecklingen ska likna den i många andra länder i Europa, måste vi förstå vad som driver nationalism och hur vi bäst kan förebygga nationalister.

Unga, ofta lågutbildade och arbetslösa män är Sverigedemokraternas kärna. Exempelvis de 10,4 procent av Byggnads fackliga medlemmar som röstade på SD i sista valet, enligt Byggnads valanalys. Europas stagnation har givit nationalistiska partier en chans att ta över fackets tidigare roll – att vara utbudskartell – fast nu i en större, nationell skala.

Vi vet också att känslan av osäkerhet och brottslighet som ofta präglar utanförskapsområdena spelar stor roll. Att leva i ett område där rättsstaten inte fungerar, där brandkåren och polisen inte kan komma in när det behövs, fungerar som en katalysator för väljare som röstar på främlingsfientliga partier.Samtidigt vet vi att fördomar om och rädsla inför islam också spelar en viktig roll för dessa väljare.

DN

Liberal när det passar

I Göteborgs-Posten den 4/5 2002 vägrade han att godta Israels existensberättigande. Det var nämligen omöjligt att förena fred och demokrati i Mellanöstern med idén om en judisk stat – vars fundament tydligen är byggt på rasism:

För israeler kommer freden att kräva ett tydligt ställningstagande: är Israel ett religiöst projekt eller en sekulär stat? Vill de vara en judisk stat – som just därför inte kan vara en demokrati, eller en demokrati – som just därför inte kan vara enbart judisk. För att bli en demokrati måste nämligen Israel ge palestinierna samma rättigheter som judar och därmed upphöra att vara en judisk stat. Israelerna har aldrig tidigare gjort detta val, men om det nu görs kommer det att tvinga fram ett slut på Israels rasistiska politik gentemot palestinierna…

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt