onsdag 6 juli 2011

Självstyrande muslimska enklaver i Storbritannien?

STORBRITANNIEN Islamistiska extremister uppmanar nu brittiska muslimer att etablera tre oberoende muslimska stater i Storbritannien enligt Daily Mail. ”Muslimer mot korståg” (MAC) har utnämnt städerna Bradford och Dewsbury i Yorkshire samt stadsdelen Tower Hamlets i London (se tidigare PI-inlägg) som de tre första enklaverna för muslimskt övertagande där sharia-lag fullständigt ska råda. Dessa medeltida ”emirat” ska vara autonoma och styras helt oberoende av brittisk lag.

MAC leds av Abu Assadullah som säger: ”Tiden är mogen för områden med en stor muslimsk population att deklarera oberoende från det omgivande samhället och bilda emirat under sharia med egen rättsskipning, övervakning, skolsystem och självförsörjande handel. I framtiden kan hela landet styras under sharia, de tre emiraten får utgöra spetsfunktionen.”

”Vi uppmanar dessutom alla muslimer att starta egna skolor med läroplan enligt islam. I dessa skolor får endast det muslimska läras ut, där har det icke-muslimska ingen plats.” säger Assadullah på organisationens nätsajt.

Det är på sin plats att här påminna om att en tillräckligt stor och viljestark minoritet har ändrat historiens gång tidigare; A. I Ryssland tog en minoritet kommunister makten i samband med revolutionen, B. I Tyskland tog nazisterna makten trots att de var i minoritet, C. I Iran kapades revolutionen av fundamentalistiska islamister.

Man kan undra hur dessa muslimska samhällen med endast religiös skolning för barnen på något sätt ska kunna bidra till ett lands välfärd? Till dess arbetskraft? Till dess forskning? Till dess framtid? Inget muslimskt land har hittills haft förmågan att skapa välfärd och framgång för sina befolkningar.

Daily Mail

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt