lördag 23 juli 2011

Några ord om de norska terrordådens eftermäle

KRÖNIKA Knappt har alla döda kroppar bärgats innan det basuneras ut att gärningsmannen är blond och norsk. Ett enkelt lackmustest som vi gjorde på fredagen gick ut på att ställa frågan om det hade funkat att skriva på samma sätt men byta ut ”norsk” mot exempelvis ”arab” eller ”muslim”? De flesta av oss vet alltför väl svaret på det. Detta är tyvärr symptomatiskt för hela den svenska samhällsdebatten.

Politiska poänger har redan tagits av tragiken (se några reaktioner från gårdagen här) och de vidriga dåden kommer nu ytterligare kväsa den viktiga debatten kring invandring, mångkultur och dess konsekvenser. Och då Sverige redan är det extrema undantaget i såväl Norden som Europa och världen i just det här fallet kan vi räkna med att den sakliga och seriösa debatt som ändå kunnat skönjas så smått under den senaste tiden nu fått slagsida och kommer att återgå till tiden då den allmänna konsensushållningen var att inte ifrågasätta, inte belysa och inte ens tala om problemet utan bara låta det fortgå, gro och växa till sig år efter år.

Så här uttrycker sig exempels Jan Guillou:

– Men det byggde på föreställningen att gärningsmännen var islamistiska galningar. Då skulle champagnekorkarna ha börjat smälla hos Fremskrittspartiet och Sverigedemokraterna, säger han.

Varierande uppgifter strömmar nu in från olika håll. Gärningsmannen ska ha varit nazist, frimurare, ”ultrasionist”. Saker som inte passar ihop så jättebra kanske. Att islamistiska organisationer sedan först tagit på sig bombdådet för att sedan ta tillbaka det, och nu applåderar händelserna, bidrar ytterligare till förvirringen.

Som representanter för PI vill vi, om det skulle vara oklart på något sätt, ta starkt avstånd ifrån händelserna; vi har alltid förespråkat en öppen debatt, den som så länge kvästs och nu kommer att kväsas igen. Alla är förlorare i den här tragiken, kanske framför allt det demokratiska samhället med dess lagstadgade yttrandefrihet.

PI beskylls inte sällan för att hysa alltför extrema värderingar och för samtidigt en till synes ofta tröstlös kamp mot alltför extrema meningsyttranden i kommentarsfälten, något vi i sin tur fått ta emot mycket kritik för av dessa skribenter som anser att vi blivit alltför ”PK” och ”censurerar precis som gammelmedia”. Således står vi mitt emellan två extrema motpoler. Vårt syfte är, och har alltid varit, att ta upp sådant den etablerade median aldrig velat eller vågat ta upp, komplettera och belysa problematiken ur andra vinklar samt att även påvisa tveksamma kopplingar och det ofta absurda i svensk politik och journalistik. Något även omvärlden fått upp ögonen för och ställer sig alltmer frågande inför.

Den ofta läsvärda Johan Lundberg på Axess har också en intressant skildring av gårdagens händelser och dess konsekvenser.

Att många antog att det var ett dåd utfört av islamister – vilket i stort sett samtliga större aktörer, som BBC och CNN, också gjorde – kan knappast anses uppseendeväckande då dessa faktiskt ligger bakom en överväldigande majoritet av all dödlig terrorism i Europa under det senaste årtiondet, vad än svensk media försöker påskina.

Några läsvärda inlägg på PI på detta ämne:

Islamister bakom en majoritet av dödlig terrorism i Europa

Lögnaktig statistik i SvD

TT vinklar Europols rapport om terrorism – övrig media sväljer villigt betet

Lögn och förbannad dikt och statistik

PrintFriendlyShare



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt