måndag 25 juli 2011

Hård kritik mot friskola

VÄSTERÅS 1998 öppnade friskolan Al-Fadjers fria kulturskola som riktade sig till arabiska barn. Senare döptes den om till Västerås internationella skola. 2001 kritiserade Skolverket skolan för första gången och under åren som följde rapporterades det flitigt om en pågående konflikt mellan rektorn och en del av personalen. 2003 gjorde SVT en dokumentär om skolan där det antyddes att skolan tillät föräldrarna slå sina barn i hemmet. 2008 vägrade skolledningen teckna kollektivavtal med facket och nu är det dags för ännu en omgång.

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot skolan bland annat för att eleverna får alltför få timmar och presterar för dåligt. I tredje årskursen lyckas bara 30 procent få godkänt i svenska, i femte årskurs är motsvarande siffra 65 procent. Dessutom får bara två tredjedelar av femteklassarna godkänt i matematik.

Skolinspektionen konstaterar:

Skolinspektionen bedömer att skolan måste vidta kraftfulla åtgärder så att alla elever ges möjlighet att nå målen i alla ämnen. /…/ Anmärkningsvärt är att skolan inte kan garantera att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Det framkom vid tillsynsbesöket att alltför få timmar är utlagda i schemat jämfört med skolans timplan och jämfört med skolans tillstånd. /…/ Skolan har lärare som inte har utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. Några av dessa är dessutom tillsvidareanställda. /…/ Rektorn uppfyller inte kravet på att ha förvärvad pedagogisk insikt genom både utbildning och erfarenhet.

Rektorn Ismail Ghazal är även vd för skolan men saknar utbildning i pedagogik. Vidare anser Skolinspektionen att han inte tagit tillräckligt ansvar för att skolans resultat följs upp och att hela verksamhetens ekonomi verkar lite skakig.

På en punkt får skolan dock beröm:

Vid intervjuer med elever och vid besök i verksamheten framkommer att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan.

Som en konsekvens av kritiken kommer Ghazal med största sannolikhet att avgå och en ny rektor, med adekvat utbildning samt erfarenhet, ska tillsättas senast till årsskiftet. Skolledningen uppger även att man ska tillsätta flera behöriga lärare och utöka antalet lektioner.

I ett brev föreslår Ghazal hur skolan ska kunna få rätsida på de dåliga resultaten i svenska:

Vi byter även ut ämnet svenska mot svenska som andraspråk inför läsåret 2011/2012.

Många av eleverna är som sagt arabiska och talar således arabiska hemma.

VLT
Västerås internationella skola

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt