torsdag 7 juli 2011

Minareter med rotorer

TYSKLAND Turkiets statschef Erdogan har sagt att moskéerna är våra kaserner, kupolerna våra stålhjälmar, minareterna våra bajonetter och de troende våra soldater. Minareten är inte bara islams bajonett utan också islams megafon för propaganda. Från minareten strömmar, från tidig morgon till sen kväll, fem gånger om dagen, öronbedövande, både bön och hat. Minareten är därför en mäktig symbol för islams överhöghet och för den pågående islamiseringen av samhället. Vem vill ha något sådant i sin närhet? Schweizarna röstade förrförra året klokt och föredömligt nog för ett minaretförbud.

Det senaste året har flera europeiska ledare gått ut och dödförklarat mångkulturalismen. Idén att alla kulturer är likvärdiga. Givetvis gäller detta inte den svenska kulturen, som enligt socialister och liberaler inte finns. Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som har doktorerat i kvantkemi och lärt sig ryska flytande, har sagt att mångkulturen har misslyckats totalt. Hennes parti CDU har på programmet att invandrare ska integreras i tysk livsstil.

I Sverige gillar politiker och media saudiarabiskt finansierade moskéer. Men på kontinenten har aggressiv och intolerant islam det desto svårare. Detta har lett till att den lilla muslimska församlingen i Norderstedt, en förort till Hamburg med 72 000 invånare, nu gör försök att anpassa sig till det tyska samhället.

Anpassningen ska inte ske genom att ta avstånd från de delar av islam som inte passar ihop med det tyska samhället. Närmandet till den moderna världen ska istället ske genom att lansera sitt planerade moskébygge som miljövänligt. Församlingen hoppas att det ska vara tillräckligt för att få större acceptans för sitt planerade moskékomplex. De hyser även ett hopp om att detta ska göra det lättare att samla in de 23 miljoner kronor som bygget beräknas kosta.

Det som ska göra detta byggnadskomplex miljövänligt är att de två minareterna, som förutom sina ordinarie funktioner, dessutom ska fungera som vindkraftverk. Minareterna ska få en höjd av 22 meter. Rotorerna är tänkta att sitta inuti minareterna och vara gjorda av glas. Diametern på rotorerna planeras bli 1,5 meter. Solceller på taken har dock valts bort med argumentet att solen inte lyser på natten.

Tyskland beslutade för ett tag sedan att avveckla alla sina kärnkraftverk inom 10 år. Förnyelsebar och miljövänlig energi ligger med andra ord i tiden. Det är svårt att uppskatta energiproduktionen av dessa vindkraftverk, men troligen kommer de inte att kunna försörja ett helt byggnadskomplex.

Anledningen till att integrera två fullt funktionella minareter med vindkraftverk kan inte vara av miljöskäl. Genom att hänvisa till miljöskäl kan istället fler och högre minareter byggas. Två 22 meter höga minareter kommer att fullständigt dominera sin omgivning. Med eller utan rotor så förblir minareten islams bajonett.

På samhällsplanet möjliggör sådana här byggen det för islamister och de europeiska miljöpartierna att hitta fler gemensamma plattformar. De två grönfärgade rörelserna kan nu än starkare hävda att islam och mångkultur är Europas gyllene framtid.

The Guardian

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt