onsdag 6 juli 2011

Ingen avstår sina rättigheter frivilligt

OPINION Det är lätt att skapa parallella samhällen med sina normer, rättigheter och skyldigheter som tillåts verka relativt oberoende av majoritetssamhället. Det är svårare att ta bort rättigheter, särskilt från andra generationens invandrare som fötts in i en enklav med sin egen kultur. I och med det Nyamko Sabuni sagt låter det som en antydan till att det är dags att vända blad och börja lämna särbehandling och mångkultur. Men då kommer nästa problem. Hur gör man det?

Det som har hänt i Sverige är att det finns två typer av invandring.

– Grupp A - Klassisk invandring som pågått under tusentals år. Invandrare vars barn mer eller mindre tas upp i den majoritetskultur där de föds och upphör att vara invandrare. Endast eventuell hudfärg påminner om det förflutna och kanske någon tradition som firas för att minnas sitt ursprung. Smältdegel där majoritetskulturen i viss mån tar intryck av invandrarnas kulturer.

– Grupp B - Invandrare vars barn mer eller mindre lever kvar i en enklav, föds i en enklav, uppfostras enligt rådande normer och identifierar sig med kulturen, religionen och/eller etniciteten i enklaven. Det är ju deras majoritetskultur. Här finns ingen smältdegel. De som föds här känner sig inte som svenskar i hjärtat utan endast på pappret.

Grupp B struntar blankt i svenska normer och har inte något som helst incitament att överge den enklav man fötts in i. Vem skulle göra det? Därför tycks polariseringen öka med andra generationens invandrare jämfört med första generationens invandrare som i alla fall kommer ihåg varför dom lämnade sitt hemland. Grupp B lever redan i sitt eget majoritetssamhälle. Ingen har någon ambition att ändra sina grundläggande värderingar frivilligt.

Skutan har tuffat på, ingen har klagat i toleranta landet konsensus. Utredningar har uteblivit vilket gör att ingen har resonerat i dessa banor eller är förberedd på vad som kan hända. Det finns ingen alternativ plan. Ingen har talat klarspråk till nyanlända och sagt att för att lyckas bör era barn uppfostras i det svenska samhället. Alla varningsklockor har ringt i övriga Europa en tid. Världen och historian är full av exempel av parallella kulturer som existerar i lugn och ro tills någon ”inkräktar” på den andres revir.

Och detta gjorde just Nyamko Sabuni. Hon inkräktar på enklavernas revir. Hon klampade rakt in i deras familjerätt och deras normer och reaktionen kommer bli spännande. Hon gör, enligt mig, ett första utspel för att bromsa enklaviseringen och splittringen av samhället. Och det må jag säga är en utmaning utan motstycke. Hur avbryter man en mångkultur? Hur slår man ihop två kulturer som är väsensskilda?

Svenskar kommer bli påminda om att de är svenskar, vilket inte är en dag för tidigt, och de olika enklaverna kommer bli påminda om att de inte är svenskar. Polariseringen tilltar. Så här startar man etniska och religiösa konflikter, och det var just därför det var så dåligt att odla förutsättningarna för konflikterna, alltså mångkultur.

Naturligtvis är det Nyamko Sabuni gör helt riktigt och beundransvärt och verkligen på tiden! Problemen växer för varje dag som går. Hoppas nu att 7-klövern har en plan för hur det ska gå till. De kommer förmodligen harkla sig generat och backa undan ett tag till, men något håller på att hända.

Dispens i skolan slopas för att få stävja skamvåldet

Oskar

Relaterat

Självstyrande muslimska enklaver i Storbritannien?
Debatt: Integrationspolitikens tillkortakommanden
Andra generationens invandrare mer segregerade

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt