söndag 24 juli 2011

Bilmålvakterna med miljonskulder står redan som vinnare

BILMÅLVAKTER PI har tidigare skrivit om de synnerligen aktiva bilmålvakterna från mellanöstern; Jalal Baltaj och Adnan Ahmed El-Abd Ahmed Abdulaziz. Minst lika aktiva är herrarna Majid Wandi, Abdulamir Hamid, Yousif al-Itabi, Oussama Alaiyan och Abdul-Kareem Raad.

Tillsammans äger de tusentals bilar och är skyldiga staten miljontals kronor, där de två förstnämnda står åtalade för grovt bokföringsbrott då männen systematiskt helt utan bokföring eller lämnat in självdeklarationer under flera år. Trots åtalet fortsätter man som ingenting hade hänt i en industrilokal.

Upplägget är enkelt. Som bilmålvakt står man för bilen. Sedan hyrs bilen ut för 600 – 800 kronor i månaden. Och alla krav på p-böter och fordonskatter skickas till dem men man betalar inte en spänn. Målvakterna i sin tur tjänar miljoner svart på sin "uthyrning." Får Jalal Baltaj i snitt 700 kronor vardera för de 2 344 fordon som är registrerade på honom innebär det en månadsinkomst på drygt 1,64 miljoner kronor – som han inte betalar skatt för.

Miljonskulder

Jalal Baltaj (2 335 bilar) är försatt i personlig konkurs med skulder på 58,9 miljoner kronor vilket är obetalda felparkeringsavgifter och trafikförsäkringsavgifter. Adnan Abdulaziz (1 813 bilar) har obetalda felparkeringsavgifter på 5,2 miljoner kronor. Och kronofogden kräver Majid Wandi (3 205 bilar) på 52,9 mkr, Abdulamir Hamid (2 711 bilar) på 62,3 mkr, Yousif al-Itabi (1 107 bilar) på 8 mkr, Abdul-Kareem Raad (2629 personbilar) på 14,5 miljoner kronor och Oussama Alaiyan på 5,6 miljoner (år 2009).

Kraven på motåtgärder

Kronofogden och Transportstyrelsen lämnade den 27 maj 2009 in en lista med förslag på åtgärder till regeringen. Syftet var att minska de fordonsrelaterade skulderna och att försvåra för bilmålvakterna. Men inget har hänt hittills. De sammanlagda fordonsrelaterade skulderna fortsätter också att öka och ökade under perioden 08/09 med över 100 miljoner kronor. Den totala skulden uppgick 2009 till 1,15 miljarder kronor. Idag två år senare torde siffran vara markant högre.

Sammanfattning av Kronofogdens och Transportstyrelsens förslag till regeländringar:

Legal panträtt i fordon. En legal panträtt uppstår i fordonet för varje skuld avseende trängselskatt, fordonsskatt och kommunal felparkeringsavgift. Panträtterna gör att det blir lättare för Kronofogden att driva in obetalda skulder genom försäljning av fordonet. Fördelarna med att använda sig av en bilmålvakt minskar då kraftigt.

Flytt av felparkerade fordon. Stat och kommun får flytta ett felparkerat fordon om den registrerade ägaren har obetalda felparkeringsavgifter på mer än 10 000 kronor. Fordonet behöver inte lämnas ut förrän skulderna har betalats.

Utökat användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt. Användningsförbudet ska gälla även obetalda fordonsskatter som är äldre än från det närmast föregående beskattningsåret.

Samma regler för obetalda skatter. Ett enhetligt sanktionssystem införs för fordonsskatt och trängselskatt. Det innebär att också obetald trängselskatt medför användningsförbud för fordonet.

Slutligen,

Vägra registrering. Transportstyrelsen får möjlighet att vägra registrera ägare till ett fordon, om den personen sedan tidigare har obetalda fordonsrelaterade skulder på ett betydande belopp. Gränsen skulle då vid skulder över 50 000 kronor.

Nej!

Men nu säger den statliga Vägtrafikregisterutredningen nej till detta.
Och motiverar med att det bara skapar nya problem.

Kontrollen skulle bli för dyr och det skulle slå sönder privathandeln med bilar. Enskilda personer skulle dessutom bli tvungna att kontrollera att en annan person betalat sina skatter till staten — ”en helt ny princip”, konstaterar utredarna och gör tummen ner.

Något Kronofogdemyndigheten i Malmö anser är en katastrof. Resultatet blir att man inte kommer åt bilmålvakterna, och de går vinnande ut ur detta.

SDS
SDS

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt