måndag 18 juli 2011

Fördomar orsakar otrygghet enligt rapport

KULTUR Arkitekten Mark Isitt kritiserar i dagens GP en rapport som berör boendesituationen i förorten Backa Röd i Göteborg. Rapporten sammanfattar en undersökning där invandrare intervjuades om sitt boende i området. Resultatet var att samtliga uppgav att de kände sig otrygga.

Rapporten gjordes på uppdrag av bostadsföretaget Poseidon. Ola Nylander och Anna Braide Eriksson, som till vardags arbetar på Chalmers, stod för arbetet med undersökningen som består av 17 intervjuer med både ensamstående och familjer, samtliga invandrare.

Skogsområdet kring Backa Röd och ungdomsgäng uppgavs vara de största orsakerna till de boendes otrygghet. Isitt betonar att dessa är de verkliga orsakerna till otryggheten, och han ställer sig därför kritisk till Nylanders förklaring;

"Problemet för Backa Röd ligger främst i den allmänna sociala nedvärderingen", skriver han [Nylander]. "Lyckas man montera ned de egna fördomarna upptäcker man kvaliteterna."

Isitt avslutar sin insändare med frågan "Vad är viktigast att åtgärda – fördomar eller rädsla?", vilket sammanfattar hans skepsis mot tesen att fördomar om Backa Röd skulle vara förklaringen till problemen i området.

GP

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt