lördag 9 juli 2011

Terrorn i vår närhet vad betyder den för säkerheten

TERRORISM Per Gudmundsson, SVD, modererade vid en debattpanel i Almedalen om ”Terrorn i vår närhet”, arrangerad av Försvarshögskolan. Medverkade gjorde Säkerhetspolisens chefsanalytiker Malena Rembe, Försvarshögskolans terrorismforskare Magnus Ranstorp och den danske journalisten Niels Brinch deltog.

Man berörde hotnivåbedömning, de hemodlade jihadisterna, skillnader mellan Sverige och Danmark, glokalisering av terrorismen, med mera.

Extremism: ett hot mot vår demokrati?

Under torsdagen medverkade han i en annan debattpanel arrangerad av Säkerhetspolisen och Folk & Försvar. Detta filmades men finns ännu inte upplagd. Det var här som Gudmundsson fick tillfälle att debattera med Expo, där Jonathan Leman passade på att kalla PI för allt möjligt.

Ämnet

Sverige står inför utmaningar kopplade till våldsbejakande extremism. Som ett led i regeringens arbete för att möta dessa utmaningar har EU- och demokratiministerminister Birgitta Ohlsson tagit initiativ till en nationell handlingsplan mot våldsam politisk och religiös extremism.

Vilka är utövarna av våldsbejakande extremism och i vilka miljöer verkar dessa? Hur använder sig extrema grupper av internet och vilka utmaningar ger detta upphov till? Hur allvarligt är hotet från den våldsbejakande extremismen och vilka är det som hotas?

Våldsbejakande extremism är en utmaning på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Vilka motverkande och förebyggande strategier och verktyg behöver vi, och vilka är nyckelaktörerna?

Program

Moderator: Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar

Kl 13:00 Inledning
(10 minuter per person)

Så ser det ut – våldsbejakande extremism i Sverige
Malena Rembe, chefsanalytiker Säkerhetspolisen

Nationell handlingsplan – vägen framåt
Oscar Wåglund Söderström, Statssekreterare Statsrådsberedningen

Kl 13:25 Gemensam diskussion
Inledande reflektioner, 3 minuter per person av Daniel Poohl [ersattes av Jonathan Leman] och Per Gudmundson, därefter gemensam diskussion.

Folk & Försvar
Videon kommer upp här så småningom – och då inbäddad på PI givetvis

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt