lördag 28 maj 2011

Aftonbladet orerar om norsk våldtäktsstatistik

NORSK VÅLDTÄKTSSTATISTIK Aftonbladets krönikör Oisín Cantwell tar i dag upp den nyligen presenterade norska våldtäktsstatistiken som PI uppmärksammade för ett par dagar sen (läs mer). I vanlig ordning försöker gammelmedia att bortförklara, förvanska och släta över.

Inledningsvis börjar Cantwell med att idiotförklara sina norska kollegor, som ligger ljusår framför den svenska median avseende att hålla sig till sanningen och verkligen berätta hur det förhåller sig.

Samtliga överfallsvåldtäkter de senaste fem åren i Oslo med kända gärningsmän har begåtts av invandrare, utropade norsk tv härom kvällen.

Denna vilseledande journalistik hade inte varit värd att uppmärksamma om det inte vore för att svenska rasister har julafton på nätet just nu.

[...]

Jag ögnar igenom studien och hittar det gamla vanliga. Den genomsnittlige våldtäktsmannen är en norrman som super till och våldtar kvinnan han har ett förhållande med.

En lögn. Den genomsnittliga våldtäktsmannen är inte en norrman. Enligt 2010 års våldtäktsstatistik kan man urskönja följande fakta (enligt Aftenposten, som dock censurerade sin artikel i efterhand):

Enligt Oslopolisen spelar etnicitet en stor roll i de anmälda våldtäkterna. Den typiska gärningsmannen är invandrare och är i 20-årsåldern. Det typiska offret däremot är en norsk kvinna i samma ålder.

65 procent av alla de utpekade gärningsmännen har icke-norsk bakgrund. Några av dem är andra generationens invandrare och är födda och uppväxta i Norge medan andra är utländska medborgare.

70 procent av offren är norska och de allra flesta kvinnor.

[...]

20 procent av de förmodade gärningsmännen har afrikansk bakgrund och utgör den största etniska gruppen utöver norrmän, följt av Mellanöstern (15 procent) och Asien (14,5 procent).

Här är alltså även andra generationens invandrare inkluderade.

Tittar man på den norska polisens rapport anger de följande: 61,2 procent av samtliga våldtäktsmän i Oslo under 2010 hade norskt medborgarskap. Att norrmän i Norge ”borde” stå för större delen av kriminaliteten är väl knappast särskilt uppseendeväckande, anmärkningsvärt är dock att de ”bara” står för drygt hälften, då vi faktiskt talar om Norge där norrmän är ganska vanligt förekommande. Överrepresentationen är således kraftig.

Selv om majoriteten av de registrerte gjerningsmennene har norsk statsborgerskap, har en høy andel en annen landbakgrunn enn norsk.

[...]

I 2010 er andelen gjerningsmenn med norsk landbakgrunn 34,9% og andelen med herkomst fra det europeiske kontinentet utenom Norge er 13,8%. Til sammen hadde nær halvparten (48,7%) av gjerningsmennene europeisk etnisk bakgrunn.

Helt verklighetsfrånvänd är Cantwell dock inte:

Samtliga uppklarade överfallsvåldtäkter de senaste fem åren har begåtts av män som inte har sitt ursprung i västvärlden.

Att berätta detta är helt i sin ordning, även om det knappast är en nyhet att invandrare är överrepresenterade i brottstatistiken, inte minst när det gäller den här typen av kriminalitet.

Men så kommer dravlet:

Men inget seriöst mediehus i Sverige skulle, som norsk public service, presentera rapporten utan analys, sammanhang eller förklaring.

Detta eftersom tidningar, radio och tv känner ett ansvar för att inte spä på främlingsfientliga stämningar med journalistik som försöker suggerera fram en känsla av att svartskallar inte gör annat än överfalla kvinnor.

Denna ständiga rädsla för att spä på ”främlingsfientliga krafter”. Vad Cantwell och hans kollegor inte verkar förstå att det han pysslar med är precis det han anklagar dessa närmast mytiska grupperingar för. Genom att inte tala om hur det verkligen förhåller sig bidrar man aktivt till en grogrund för riktig rasism och något ännu värre om folkets oro och betänkligheter kring det samhälle de lever i aldrig tas på allvar och får diskuteras utan pekpinnar och fostran.

Den som inte tror mig kan gå in och titta på den högerextrema sajten Politiskt inkorrekt eller forumet Flashback. Hundratals kommentarer de senaste dagarna om de jävla invandrarna.

Givetvis också en hel del muttrande om att norsk tv till skillnad mot svensk "vågar säga sanningen".

Nu är vi högerextrema också. Detta är bra lustigt då vi gjort fullständigt klart att vi är såväl pro-USA som pro-Israel och accepterar inga som helst rasistiska kommentarer, vare sig mot muslimer, judar eller någon annan grupp. Den som spenderat några dagar på PI vet att vi för en hård kamp för att hålla rensat från alla sorters övertramp av den sortens kommentarer.

Och då det gäller att norsk TV är mer sanningsenlig, ja hur kan man inte tycka det? Detta är långt ifrån första gången. En sak ska vi ha klart för oss: i såväl ett europeiskt som världsligt perspektiv är det Sverige som är det extrema undantaget, inte resten av världen.

Vi vet att invandrare oftare tillhör underklassen och det i alla tider varit underklassen som begår flest brott.

En etnisk norrman eller svensk som lever under samma förhållanden har precis lika allvarliga problem, visar alla studier.

Lögn nummer två. Enligt den nyligen släppta danska rapporten från Rockwool Fondens Forskningsenhed spelar socioekonomisk bakgrund ingen som helst roll (läs mer):

Studien visar att trots att man justerar för socioekonomiska faktorer (fattigare hemma, kortare studietid etc.), så är invandrare från MENA-länder kraftigt överrepresenterade jämfört med etniska danskar när det gäller kriminalitet.

Dessutom har Muricio Rojas för några år sedan konstaterat att samma sak gäller för svenska förhållanden, något som stod honom dyrt (läs mer).

Jag gör mig inga illusioner om att denna text omvänder en rasist, men det bör rimligen bli lite svårare att hävda att gammelmedia tigit ihjäl rapporten.

Tyvärr, Cantwell, bra försök men utan de ständiga inbakade lögnerna och förvanskningarna hit och dit kommer ni aldrig att kunna tas på allvar. I synnerhet inte då man stämplar PI som ”högerextremt”, då finns det bra mycket värre exempel där ute. Vad kallar Cantwell dessa?

PI konstaterar att status quo råder på de svenska nyhetsredaktionerna – och så kommer det att förbli.

Aftonbladet

Relaterat

PI: Invandrare kraftigt överrepresenterade i norsk våldtaktsstatistik
PI: En färsk dansk rapport om invandrares överrepresentation i kriminalitet
Norska polisens rapport (pdf)

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt