måndag 2 maj 2011

SCB-statistik: Ökad andel invandrare i Sverige 2030

STATISTIK En dyster framtidsprognos presenteras av Statistiska Centralbyrån, SCB, om Sveriges befolkning 2030. Då bedöms andelen personer i yrkesaktiv ålder och som är födda utomlands vara 25 procent.

I tidningen Dagens Samhälle nr 15 (ej på nätet) presenteras ny statistik från SCB som visar att Sveriges befolkning stadigt ökar och 2021 beräknas vi vara 10 miljoner invånare i landet. Invandringen väntas minska något under de närmaste åren (skäl för detta anges inte i artikeln) men sammantaget utgör ändå de utrikesfödda en allt större andel av befolkningen, i synnerhet bland i de yrkesaktiva åldrarna. Idag är 19 procent av befolkningen i yrkesaktiv ålder född i annat land men 2030 bedöms den siffran ha ökat till cirka 25 procent.

En reflektion från författaren till inlägget: Det är mycket möjligt att Sverige i likhet med många andra Europeiska länder befinner sig i en demografisk kris, och att vi behöver invandrad arbetskraft för att klara välfärden,  jag utesluter inte alls detta – men vad jag omöjligen kan förstå är hur invandrade somaliska analfabeter och afghanska getherdar skall kunna ersätta de som går i pension. Vad blir det för slags vård, skola och omsorg på de premisserna?Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt