måndag 9 maj 2011

Svenska forskare hävdar: Korankurser gynnar integrationen

KORANSKOLOR Först ska ni se ovan dokumentär, betitlad ”Lessons in Hate and Violence”, gjord av brittiska Channel Four. Den handlar om koranskolor i England och vilken hatfylld indoktinering som pågår dessa. I Danmark har myndigheterna ingripit flera gånger och stängt ner koranskolor där småbarn undervisats av radikala imamer (salafister). Likaså i Norge där ett antal källarmoskéer och föreningar gått långt över alla gränser i sina undervisningar.

Det som förenar dessa koranskolor är en medveten polarisering från västlandet de lever i. Islam är det enda rätta – ofta genom hårdföra tolkningar, homosexualitet är en synd och förtjänar endast döden, västerlänningar är otrogna ‘kufar’ och integration och demokrati förkastas. Inte sällan uppvisar man även grova antisemtiska uttalanden, där utlandspolitik lätt blandas in; Israel och USA är djävulens hantlangare och den store Satan.

Koranskolor i Sverige

Ett exempel är muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg, som drivs av riksdagsislamisten Abdirizak Waberi. Han fick nyligen nej till att starta upp ytterligare en skola i Eskilstuna då politikerna ansåg en muslimsk friskola istället motarbetar idén om integration.

Vi vet också att det finns ett antal genuint radikala föreningar i Sverige bedriver koranskolor. Frågan man ska ställa sig: är dessa koranskolor i Sverige lika hårdföra som de ovan beskrivna i ingressen eller i dokumentären? Och bidrar någon alls till att underlätta integrationen? Vid officiella besök uppvisar man en bild utåt, men vad händer när myndigheternas representanter och politiker lämnat?

Följande är en trådstart förra året av en bekymrad mamma på Familjeliv:

Vad lärs egentligen ut i landets koranskolor? Min son följde med en väninnans barn en gång på en sådan skola, och kom hem och var jätteledsen och rädd. Varför? Jo, på koranskolan hade de berättat att alla kristna skulle brinna i helvetet, att de kristna var som Satan och de skulle man inte umgås med, och så blev en liten flicka slagen på fingrarna med en penna då hon inte var tillräckligt uppmärksam. Hade han bara otur att han hamnade på en ”dålig” koranskola eller är det såhär det ser ut??

När ska Uppdrag Granskning göra ett wallraffande reportage landet runt?

”Korankurser gynnar integrationen”

Tre forskare vid statliga Högskolan Väst i Trollhättan har kartlagt muslimska föreningar i Västra Götalandsregionen, där 91 föreningar kontaktats, varav ett 40-tal föreningar bedriver någon typ av social eller religiös verksamhet och ett 15-tal bedriver koranskolor för sina medlemmar. Forskarna gör gällande i sin slutsats att ”korankurser” främjar eller gynnar integrationen. PI hävdar bestämt det motsatta.

Forskarnas målbeskrivning:

Målet med föreliggande studie är att bidra till mer kunskap om korankurser i Västra Götalandsregionen genom en beskrivning av föreningarna och av deras korankurser. Syftet är att lokalisera muslimska föreningar i regionen för att därefter ta reda på i vilken utsträckning, samt med vilka resurser och material, dessa föreningar bedriver korankurser för barn och ungdomar.

Korankurserna som riktar sig till barn består av koranläsning och diskussion av innehåll men också av social samvaro med utflykter. Verksamheten är organiserad utifrån svensk föreningslivsmodell vilket i vissa fall skapar problem för föreningar som inte räknar medlemsantalet utifrån antal personer utan familjer. I samtalet med representanter för de muslimska föreningarna lyfter man fram integration som ett angeläget arbete för föreningen. Genom att vara en länk mellan medlemmarna och svenska samhället ser representanterna sig som en viktig del i att hjälpa till med integrationen.

I ett pressmeddelande den 5 april skrev man:

Ordet Korankurs ger troligtvis många människor associationer till islamism, terrorism och kvinnoförtryck. Men forskare på Högskolan Väst som undersökt Korankurser i Västra Götalandsregionen har kommit fram till att lärarna arbetar aktivt och medvetet för integration.

Forskarna intervjuade företrädare för föreningarna om detta. Det kunde vara imamer, ordförande, eller Koranlärare som svarade på frågor. Det finns två huvudsyften med Korankurserna enligt de flesta av dem. Dels vill man förmedla ett religiöst och kulturellt arv till barn och ungdomar med betoning på det arabiska språket. Dels handlar det om att diskutera viktiga frågor i det samhälle man lever.

De intervjuade företrädarna var angelägna om att framställa islam som en modern religion och poängterade flera likheter mellan islam och kristendom och det svenska samhällets värdegrund. En av dem uttryckte det så här: "Religionen är till för människan, inte tvärtom. Människan ska leva ett gott liv, vilket innebär att Koranen måste tolkas i ett modernt samhälle som verkar för demokrati och jämställdhet." Uttalandet är representativt för de muslimska föreningarna.

Rapporten

Koranskolor

Författarna till rapporten

Posten kommer att uppdateras angående forskarna och deras olika kopplingar.

Signild Risenfors, (Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk)

Sevtap Gurdal, (Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier)

Emma Sorbring, (Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier)

Källor

Forskning.se
Högskolan Väst

Exempel på radikalisering

Anjem Choudary, den brittiske islamisten, är ökänd i England. Han har ett finger med i flera koranskolor och målet för honom är att införa shari’a i England. Nedan är från veckans demonstrationer för Bin Ladin – mot USA.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt