tisdag 10 maj 2011

Kvinnor har svårt för ekonomi enligt Koranen

JÄMSTÄLLDHET På sidan ”Islam Svarar” (politiskt obunden) kan man lära sig att kvinnor enligt Koranen är ”förvirrade” som vittnen till brott som rör ekonomiska transaktioner och, enligt vissa lärda, även vid mordfall. Därför behövs två kvinnliga vittnen där annars endast en man hade räckt. Man får lära sig att det beror på att kvinnans natur skiljer sig från mannens. Det är Dr Zakir Naik, grundare av Islamic Research Foundation, som hjälper till att tolka Koranen.

Det som kan tydas som ojämlikhet när det gäller vittnesmål under ekonomiska transaktioner, beror inte på ojämlikhet mellan könen. Det beror endast på mäns och kvinnors olika natur och roller i samhället enligt Islams principer.

Att tolka Koranen bokstavligt vore ju befängt av samma skäl som att man sällan tolkar bibeln bokstavligt. Dessa är mycket gamla skrifter som skrevs för samhällen som såg annorlunda ut jämfört med idag. Notera dock att detta är en modern tolkning som vänder sig till dagens, svenska samhälle!

Enligt Dr Zakir Naik är kvinnan enligt Koranen jämställd med mannen som vittne vid övriga brott men nämner att vissa lärda uttrycker följande ståndpunkt även då det rör vittnesbörd till mord:

Pga hennes emotionella tillstånd kan hon bli förvirrad.

Islam Svarar är oberoende, ideell och är därmed inte politiskt bunden och tillhör heller ingen organisation. (ref)

Islam Svarar

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt