torsdag 19 maj 2011

Svensk dömd för kidnappning av polis

FÄNGSLAD Revolten i Bahrain 2011 som bekant är en serie demonstrationer liknande dem som samtidigt genomfördes i flera andra arabstater i början av 2011. Protesterna syftade inledningsvis till att uppnå större politisk frihet och jämlikhet för den shiitiska majoriteten i landet men utvidgades till att kräva ett slut på monarkin. Regimen begärde och fick militär hjälp från andra Gulfstater. Demonstranterna vid Pärlrondellen angreps, flera dödades, undantagstillstånd infördes och oppositionsledare arresterades.

Nu har regimen dömt en imam med svenskt medborgarskap, Mohammed Habib Al Safaf (alternativt namn Mohammed Habib Miqdad) tillsammans med sju andra för att ha kidnappat en polis.

Mohammed Habib Al Safaf ska tillhöra de oppositionella och är kritisk till regimen. I en kommande rättegång står han även åtalad för ”terroristverksamhet” med avsikt att fälla den sittande regimen. Två av åtalspunkterna i det åtalet kan ge dödsstraff och flera andra kan innebära livstids fängelse.

Media kallar honom för svensk – i vanlig ordning.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt