lördag 21 maj 2011

Miljöpartiet: Förbud av försäljning av kött

Miljöpartiet håller kongress

GALENSKAPER Miljöpartiet håller kongress i Karlstad i helgen. Förutom att nya språkrör ska väljas efter att partiets nuvarande toppar Peter Eriksson och Maria Wetterstrand avgår, kommer hela 259 motioner att behandlas.

Och det råder sannerligen ingen brist på minst sagt märkliga förslag från partifolket.

Tidningen Affärsvärlden har uppmärksammat ett antal motioner som kanske inte är så väl genomtänkta:
.

 • Nybyggda hus ska ha vita tak.
 • Skafferier ska vara obligatoriska i nya hus.
 • Tobak ska bara säljas på recept.
 • Mobiltelefoner bör förbjudas i kollektivtrafiken.
 • Ta ifrån jägarna viltvården.
 • Förbud mot försäljning av kött.
 • Förbud mot motorsport.
 • Avskaffa ränta och inflation.
 • Inför valet i höstas sammanställde Politiskt Inkorrekt ett axplock av Miljöpartiets krav som vi fann i partiets valmanifest samt deras officiella hemsida:

 • Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisning till att gälla hela grundskoletiden.
 • Vi vill också ha en utökad ämnesundervisning på modersmålet. Utbildning skall erbjudas barn på deras hemspråk, så att ett barn lär sig matte, fysik eller historia först på sitt hemspråk, men därefter på svenska.
 • Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human flyktingpolitik behövs.
 • Vi vill genomföra en amnesti för papperslösa. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden.
 • Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.
 • Vi vill att Sverige går före internationellt genom att lägga fram en plan för att på sikt införa fri invandring.
 • Detta ska kompletteras med en generös flyktingmottagning.
 • Vi anser att flyktingar som lever gömda i Sverige skall ges en chans att stanna i Sverige och leva lagligt här. Den som inte gjort sig skyldig till grova brott och bott här en längre tid utan att staten utvisat eller avvisat personen, skall därför beviljas asyl.
 • Särskilda stöd till invandrare som vill etablera företag i glesbygd.
 • Särskilt stöd till invandrade som vill starta företag i icke-traditionella branscher, dvs utanför restaurang med mera.
 • Det faktum att en familj har många barn eller endast har inkomst genom olika bidrag, är inte skäl till krav på hyresgarantier eller borgensåtaganden.
 • Den som kommer till Sverige utan att ha en bostad här, skall erbjudas sådan efter att uppehållstillstånd beviljats. Den som ordnar bostad själv skall inte tvingas bosätta sig på en annan ort, för att politiker vill det.
 • Återigen vill vi påpeka att termerna "papperslösa" och "gömda" som så flitigt används av sjuklövern inte är något annat än invandrare som fått avslag på sina uppehållsansökningar av migrationsmyndigheterna (vilka för övrigt har en av världens mest generösa tolkningar av ordet flykting) men som ändå vägrar lämna landet och således uppehåller sig illegalt i Sverige.

  Just ett skönt, flummigt parti regeringen valt att samarbeta med när det gäller integrationspolitik…

  PrintFriendly Share  Ursprungsartikel
  Källa: Politiskt Inkorrekt