måndag 16 maj 2011

Asylsökande Muhammed har det sämre än djur

UTVISNINGSBESLUT Muhammed Salah Hammad Alyan, 37 år, är statslös palestinier och kom till Sverige från ett flyktingläger söder om Beirut i Libanon för sju år sedan – utan pass men med kopior på ungkarlsintyg, födelseattest och familjebevis. Han sökte asyl 2004 men Migrationsverket avslog hans asylansökan med motiveringen "Muhammed har inte visat att det föreligger några praktiska skäl eller hinder för honom att återvända till Libanon".

Han skulle alltså varit utvisad för flera år sedan. Men en vital detalj har satt käppar i hjulet.

För att Muhammed ska kunna utvisas krävs resehandlingar utfärdade av Libanons ambassad. Sedan juli 2006 handlägger ambassaden hans ansökan om tillfällig resehandling. För att utfärda en sådan kräver Libanons ministerium att Muhammed visar upp originalet av familjekortet. Familjekortet är en handling som familjens överhuvud ansvarar för, det vill säga Muhammeds pappa. Handlingen måste finnas till hands och kunna visas upp, för att flyktingfamiljen ska få lov att uppehålla sig i Libanon. Därmed är det omöjligt för Muhammed att ta fram de papper som ambassaden kräver. Muhammed har meddelat att han inte kan få fram handlingen.

Migrationsverket anser därmed att han vägrar att medverka till att avvisningsbeslutet verkställs. Därför lämnades verkställigheten över till polisen och Migrationsverket sänkte Muhammeds bidrag från 2 000 kronor i månaden till 1 400 kronor. Han har även anmälningsplikt hos den lokala polisen varje vecka.

Regeln är sedan att det måste gå fyra år innan man har rätt att göra en ny ansökan om uppehållstillstånd. Det gjorde Muhammed i maj 2010. Men Migrationsverket avslog på nytt med samma motivering. Han har åter överklagat beslutet.

– Varför behandlar de mig så här och varför får jag inte stanna.

– Jag har det sämre än ett djur, säger Muhammed som gång på gång ställer frågan varför, till alla handläggare på Migrationsverket, till advokaten som skött hans överklagande.

– Handläggarna rycker på axlarna och säger kanske och vet inte. Advokaten vänder sina papper och tar sig an nästa asylärende.

Om att inställa sig hos polisen säger han:

– Det kändes kränkande, jag är inte kriminell.

Migrationsverket har kallat honom till ännu ett möte för att på nytt ansöka om tillfällig resehandling.

– Hur många gånger ska jag behöva göra om detta, undrar Muhammed som vet vad som händer när han kommer tillbaka: Anmälningsplikt hos polisen och sänkt bidrag…

Återigen: Migrationsverket anser inte att han har fog för att stanna kvar i Sverige.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt