måndag 23 maj 2011

En färsk dansk rapport om invandrares överrepresentation i kriminalitet

Tack för lånet Affe ;)

KRIMINALITET När svenska BRÅ (Brottsförebyggande rådet) har tappat all trovärdighet bland svenska befolkningen (om än ej bland vänsterjournalister) så berättar våra grannländers motsvarande statistiska institutioner om hur sakernas tillstånd faktiskt ser ut – dvs. de lägger inte mer tid på att bortförklara resultaten än vad det tog att ta fram statistiken.

Den danska Rockwool Fondens Forskningsenhed har nyligen släppt en rapport om invandrares brottsbenägenhet i jämförelse med etniskt danska medborgare. Föga förvånande kommer man fram till att invandrare är överrepresenterade när det gäller alla typer av brott, men särskilt när det gäller våldsbrott.

Rapporten är omfattande, detaljerad och skyr inte från att peka ut vilka invandrargrupper som är mest brottsbenägna. Det vill säga, rapporten är allt som BRÅ:s rapporter inte är.

Studien med titeln "Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige domme" är visserligen inte framtagen för att ge Jerzy Sarnecki andnöd, men man skulle faktiskt kunna tro det. Den är så politiskt inkorrekt med svenska mått mätt att man nästan häpnar.

Ett smakprov:

”För det första kan man se, oavsett kompensation för gruppers sammansättning, eller ålder, eller om man justerar för både ålder och socioekonomisk bakgrund, att andelen brott bland icke-västerländska andra generationens invandrare är högre än bland etniska danskar.” [s. 15]

Först premisserna:

Vid en jämförelse av människor från etniska minoriteter med etniska danskar är det viktigt att komma ihåg att människor från etniska minoriteter är en mycket heterogen grupp.

Det kan därför förväntas vara stor variation i både förutsättningarna från ursprungslandet och de villkor för att komma till Danmark, beroende på om du är en amerikansk arbetssökande, libanesisk flykting eller ghanansk man som kommit för att gifta dig med en dansk kvinna, eller härstammar från föräldrar som båda är födda i Pakistan.

När vi analyserar kriminalitet bland 15-45 åringar, har vi därför delat upp de etniska minoriteterna i grupper som är så homogena som möjligt, samtidigt som de är tillräckligt stora för att kunna möjliggöra statistiks analys.

Uppdelningen av etniska minoriteter i analysen är:

a) Invandrare och andra generationens invandrare
b) Västerländska invandrare, barn till västerländska invandrare, icke-västerländska invandrare samt barn till icke-västerländska invandrare
c) Invandrare och barn från respektive västländer, MENA-länder, asiatiska länder samt övriga icke-västerländska länder
d) Utbildning och arbetssökande, flyktingar (och familjeåterförening för flyktingar) samt återförening med andra än flyktingar

När det gäller mer specifika härkomstländer visar statistiken att invandrare från Mellanöstern och ”andra icke-västerländska” länder är överrepresenterade vad gäller kriminalitet.

Invandrare från asiatiska länder är de enda icke-västliga invandrare som inte skiljer sig från socioekonomiskt jämförbara danskar, då man betraktar andelen som begår brott. [s. 34]

Studien visar att trots att man justerar för socioekonomiska faktorer (fattigare hemma, kortare studietid etc.), så är invandrare från MENA-länder kraftigt överrepresenterade jämfört med etniska danskar när det gäller kriminalitet.

Denna statistik förstärks när forskarna delar upp kriminalitet i olika brottskategorier, och tabellen [s. 35] går inte att misstolka: män från Mellanöstern och Afrika är kraftigt överrepresenterade vad gäller våldsbrott. En siffra i tabellen som överstiger 1 betyder mer kriminell än dansken i gemen, och motsatt betyder en siffra som understiger 1 att invandraren är mindre kriminell än dansken.

Den kanske mest intressanta slutsatsen man kan dra är att andra generationens invandrare med härkomst från Mellanöstern inte minskar i brottsbenägenhet – i vissa brottskategorier förstärks den.
.

Hela rapporten är mycket läsvärd, men vi hoppar fram till Konklusion: [s. 51-55]

I det första blocket av analysen fann vi att om man analyserar kriminalitet bland 15-45 åringar under 2006, finns det en överrepresentation av både invandrare och andra generationens invandrare i samtliga typer av brottslighet.

Detta är främst drivet av en överrepresentation av icke-västerländska invandrare (exklusive asiatisk invandrare), samt barnen till icke-västerländska invandrare (exklusive barnen till asiatiska invandrare).

[..]

I den andra delen av analysen fann vi att invandrare är något mindre överrepresenterade, medan barnen till invandrare är mer överrepresenterade när man ser på såväl omfattningen av brottslighet som deltagande i kriminalitet. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan västerländska och icke-västerländska invandrare.

[..]

I analysens tredje avsnitt justeras ej för socioekonomiska faktorer, till skillnad mot de två första avsnitten. Här jämförs istället en genomsnittlig man från en etnisk minoritet med en genomsnittliga jämnårig dansk man.

Då får vi fram en betydligt högre överrepresentation bland etniska minoriteter – i synnerhet för män med icke-västerländska ursprung – både vad beträffar deltagande i och omfattning av kriminalitet.

Føj for satan!

Nu väntar vi bara på att Jerzy "Det är bara pojkstreck" Sarnecki och hans kollegor på BRÅ, Cecilia "Sluta prata om hederskultur – det gynnar endast SD" Englund och Klara "Ja, men de granskade ju inte samtliga våldtäktsfallen" Hradilova Selin, ska slå sina kloka huvuden ihop och lägga fram en strategi som bortförklarar de slutsatser som den danska rapporten kommer fram till.

Favoriten "socioekonomiska faktorer" håller dock inte denna gång, då statistiken i den danska rapporten är justerade för det. PI tror för övrigt att den unga kvinna som blir gruppvåldtagen inte lägger så mycket vikt vid socioekonomiska faktorer.

Kollegorna på opolitiska BRÅ, liberalen Cecilia och vänsterpartisten Klara, är för övrigt båda medlemmar i den föga opolitiska Facebook-gruppen Sverigedemokraterna i riksdagen, nej tack.

Så bortförklaringen denna gång lär väl bli en Sundströmmare i stil med "Bry er inte om den danska rapporten – danskar är ju som bekant rasister".

I en artikel från 2002 som publicerades i Aftonbladet med titeln "Det är katastrof överallt på BRÅ" fick vi ta del av hur det politiska spelet bakom BRÅ:s ofta disparata rapporter egentligen går till. Professor Sten Levander skrädde inte orden:

Det är katastrof överallt på BRÅ. Rapporterna som de gör är filtrerade, det utövas censur. BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet.

Den danska rapporten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt